Interaktívny prehľad

Aplikácia "Interaktívny prehľad" je spojením video inštruktáže a podkladov z "Príručky vodiča" do výslednej 3D podoby.

Aplikácia "Interaktívny prehľad" je jednoduchá forma celkového prehľadu Volvo Trucks produktov a ich najdôležitejších vlastností.

Aplikácia si vyžaduje inštaláciu Flash 8 ako aj internetové pripojenie s rýchlosťou minimálne 1 Mb/s.