EBS - Elektronicky riadený brzdový systém

Zabrzdenie včas

Či už potrebujete dupnúť na brzdy alebo len spomaliť a nechcete prudko brzdiť, systém EBS (elektronicky riadený brzdový systém) vám pomôže zostať v bezpečí.

EBS je elektronicky riadený protiblokovací systém kotúčových bŕzd s vysokým brzdným účinkom, ktorý je vďaka vysielaniu elektronického signálu neustále v strehu.

Systém EBS zvyšuje bezpečnosť premávky pre vozidlá s podvozkami určenými na dostavbu, pre ťahače návesov a súpravy s prívesom. Brzdy kolies aj pomocné brzdy pracujú súčasne, čím sa zvyšuje bezpečnosť a zároveň účinnosť. Systém sa bežne montuje do nákladných vozidiel so vzduchovým odpružením a možno ho použiť aj v niektorých aplikáciách s listovým odpružením.

Keď vodič stlačí pedál, signál z brzdy sa odošle do jednotky systému EBS. Riadiaca jednotka prijíma signály z niekoľkých senzorov rýchlosti kolies a opotrebovania brzdového obloženia a následne určuje brzdný tlak vyvíjaný na každú nápravu a koleso. Súčasťou systému sú tiež modulátory, ktoré regulujú tlak vzduchu v brzdových valcoch. EBS tiež zahŕňa pneumatický záložný systém.

Systém EBS je dostupný v dvoch balíkoch - Stredný a Vysoký. Balík Vysoký je určený pre vozidlá s návesmi.

Vysvetlenie funkcií systému EBS zameraných na bezpečnosť a pohodlie:
Antiblokovací brzdový systém ABS.
Snímanie opotrebovania obloženia (LWS) signalizuje, keď zostáva približne 20 % brzdového obloženia.
Riadenie opotrebovania obloženia (LWC) vyrovnáva opotrebovanie brzdového obloženia jednotlivých náprav.
Upozornenie pri zvýšenej teplote bŕzd.
Synchronizácia bŕzd - aktivácia pomocných bŕzd na zvýšenie účinnosti bŕzd kolies.
Synchronizácia uzávierky diferenciálu (DLS) - rýchlosť hnaných kolies sa synchronizuje pred aktiváciou uzávierky diferenciálu.

Riadiaci systém trakcie (TCS) - pôsobí proti pretáčaniu kolies a má synchronizujúci účinok. Rozvádza trakciu do hnaných kolies.
Externé požiadavky na brzdy (EBD) prostredníctvom ostatných systémov.
Analýza opotrebovania obloženia vypočíta počet kilometrov, na ktoré ešte obloženie vystačí.
Riadenie krútiaceho momentu - chráni hnané kolesá pred zablokovaním na klzkom povrchu, keď je pedál akcelerátora uvoľnený.
Ovládanie uzávierky diferenciálu (DLC) - automaticky aktivuje uzávierku diferenciálu pri nízkej rýchlosti jednoduchých alebo tandemových zadných nápravách.
Pomoc pri rozjazde do kopca - brzdy sa deaktivujú po dosiahnutí nastavenej úrovne krútiaceho momentu motora, po uvoľnení pedála spojky v nákladných vozidlách s manuálnou prevodovkou alebo približne jednu sekundu po uvoľnení brzdového pedála v nákladných vozidlách s automatickou prevodovkou.
Asistencia pri náhlom brzdení - zvyšuje brzdný tlak s cieľom optimalizovať spomalenie a skrátiť brzdnú dráhu.
Monitorovanie bŕzd kolies - nepretržite kontroluje funkciu bŕzd.
Monitorovanie stavu EBS prostredníctvom systémov TEA a VCADS Pro.
Upozornenie na výkon bŕzd - upozorní, ak je spomalenie vzhľadom na tlak na pedál príliš slabé.
Elektronický stabilizačný program (ESP) - stabilizácia bŕzd pre vozidlá s návesom a pohonom
4x2, 6x2 a 6x4. Súčasť balíka EBS Vysoký.
Riadenie vozidla s prípojným vozidlom (CFC) - riadenie brzdnej sily medzi ťahačom a návesom.
Brzda návesu (TB) - umožňuje vykonať bezpečnostnú kontrolu pri zapnutí prípojného vozidla.