Nové Volvo FH

Vedúce postavenie na ceste vpred

Uvedomujeme si, že aj spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou ekologických problémov. Veríme však, že naša spoločnosť je zároveň súčasťou riešenia. Starostlivosť o životné prostredie je preto od začiatku 90-tych rokov jednou z našich základných hodnôt. Keď si kupujete Volvo FH, nedostanete od nás len vozidlo, ale aj náš pohľad na udržateľnosť po celú životnosť vozidla, od montážnej linky až po recykláciu jednotlivých častí.Fakty a čísla

1 000 000 km,
31 l/100 km, emisný cert.
Euro 5
Emisný cert. B0

Príručka na demontáž Áno
Označenie plastov a gumy Áno
Materiály Železo (tvárne) 192 kg, 70 % recyklovaný materiál
Produkcia:
- Energia (MWh)
- Voda (m3)
- Nebezp. odpad (kg)

76
179
213
Životnosť – Skleníkový efekt (ekv. CO2) 957
Odhad životnosti Áno
Certifikát ISO 14001 (výroba, rozvoj atď.) Áno
Vyrobené v továrni bez produkcie CO2

Vyrobené v továrni bez produkcie CO2

Vaše nové Volvo FH bolo postavené s minimálnym dopadom emisií oxidu uhličitého na životné prostredie. Ako je to možné? Pred piatimi rokmi predstavila spoločnosť Volvo Trucks ako prvý výrobca nákladných vozidiel na svete továreň bez produkcie CO2. V súčasnosti máme niekoľko tovární bez produkcie CO2. Vo všetkých sa tiež snažíme používať obnoviteľné zdroje energie ako solárnu, veternú a vodnú energia a biomasu namiesto starých fosílnych palív. Vo všeobecnosti sa naša spoločnosť snaží zabezpečiť čo najekologickejšiu výrobu vášho vozidla.

Ochrana životného prostredia je prioritou

Ochrana životného prostredia je prioritou

Čo sa týka znižovania emisií, približne 90 % dopadu na životné prostredie spôsobeného nákladným vozidlom so vznetovým motorom vzniká počas jeho prevádzky. To je krutá pravda. Dobrou správou je, že spoločnosť Volvo Trucks vám môže pomôcť znížiť tento dopad. Pomoc sa týka najmä úspory paliva, takže je v tom aj finančný úžitok. Ďalšie informácie o úspornejšej prevádzke nového Volvo FH vám poskytne váš miestny servis.

Až 90 % vášho nového Volvo FH sa dá recyklovať

Volvo Trucks v znamení pokroku

Až 90 % vášho nového Volvo FH sa dá recyklovať. Spoločnosť Volvo Trucks totiž označuje časti vozidiel pre ľahkú identifikáciu a demontáž. S cieľom zaručiť, aby sa vaše nové Volvo FH dalo recyklovať a znovu použiť, renovuje spoločnosť Volvo Trucks aj použité diely, poskytuje návody na demontáž a prevádzkuje zariadenia na demontáž.Výpočet vašej stopy

Výpočet vašej stopy

Online aplikácia Footprint Calculator spoločnosti Volvo Trucks na výpočet stopy obsahuje množstvo informácií o faktoroch vplyvu na životné prostredie počas celej životnosti vášho nového Volvo FH. Tiež vám umožňuje zistiť, aký veľký dopad má vaše konkrétne nákladné vozidlo, alebo celý vozový park, na životné prostredie a umožní vám porovnávať výsledky s inými nákladnými vozidlami.