Volvo je pripravené na normu Euro 6. Prichádza motor D13K460.

Platnosť normy Euro 6 sa blíži. Je to doteraz najprísnejšia európska emisná norma. D13K460 je naším prvým motorom, ktorý spĺňa tieto požiadavky. Bez kompromisov. Ponúkame vám fakty.    I-Torque. Naša nová hnacia línia pre Euro 6.
Našu novú hnaciu líniu uvedieme ešte predtým, než Euro 6 vstúpi do platnosti. Nazvali sme ho
I-Torque. Medzi jedinečné novinky patrí napríklad nová generácia prevodovky I-Shift a hospodárnosť paliva, o akej ste ani nesnívali. Prečítajte si viac informácií o systéme I-Torque.

V čom spočíva norma Euro 6?

V porovnaní s predchádzajúcou normou sa Euro 6 zameriava predovšetkým na dva typy emisií: oxidy dusíka (NOX) a pevné častice (PM). 

Limity sú mimoriadne prísne:

  • emisie NOX sa znížili o 80 % – na hodnotu 0,40 g/kWh (pre ustálený cyklus)
  • emisie NOX sa znížili o 77 % – na hodnotu 0,46 g/kWh (pre prechodný cyklus)
  • emisie PM sa znížili o 50 % – na hodnotu 0,01 g/kWh

Posledná podmienka je vlastne ešte prísnejšia, pretože nezáleží len na hmotnosti, ale aj na počte častíc. Na splnenie tejto požiadavky je potrebný dieselový filter pevných častíc (DPF), ktorý zachytáva aj tie najmenšie častice.

Euro 6 vstúpi do platnosti pre všetky ťažké nákladné vozidlá 1. januára 2014. Vždy je vhodné pripraviť sa na novú technológiu vopred.

Prečo investovať do Euro 6 už pred rokom 2014?

Prvenstvo v investovaní do nákladného vozidla
s motorom Euro 6 má svoje výhody. Predovšetkým môžete využívať všetky finančné stimuly dostupné v oblasti dopravy a získať aj náskok pred konkurenciou. Čoraz viac zákazníkov pri výbere dodávateľa zohľadňuje faktory vplyvu na životné prostredie.

Krivka výkonu a krútiaceho momentu motora D13K460 Euro 6  

D13K460 – množstvo noviniek a len málo rozdielov

Okrem výrazne nižších emisií si nevšimnete takmer žiadne rozdiely medzi motorom D13K460 a jeho príbuzným spĺňajúcim požiadavky Euro 5.

Krivky výkonu a krútiaceho momentu sú podobné a poskytujú rovnako vynikajúce jazdné vlastnosti. Spotreba paliva je pritom takmer rovnaká.

Filter pevných častíc sa navyše za bežných jazdných podmienok čistí sám a mení sa pri pravidelných servisných prehliadkach.Naše riešenie pre splnenie Euro 6

Na splnenie požiadaviek Euro 4 a Euro 5 sme sa rozhodli pre selektívnu katalytickú redukciu (SCR). Túto technológiu sme teraz vyladili až do najmenších detailov, takže vyhovuje požiadavkám Euro 6, bez ovplyvnenia výkonu motora.

S cieľom udržať emisie NOX na nízkej úrovni sme vybavili motor systémom nechladenej recyklácie výfukových plynov (EGR). Vďaka tomu sú zachované výborné jazdné vlastnosti a zároveň je optimalizovaná teplota výfukových plynov a úrovne NOX tak, aby bolo možné efektívne dočisťovať výfukové plyny.

  Okrem katalyzátora SCR bol systém dočisťovania výfukových plynov vybavený aj dieselovým oxidačným katalyzátorom (DOC), dieselovým filtrom pevných častíc (DPF) a redukčným katalyzátorom (ASC). Všetky tieto diely sa nachádzajú v jednom tlmiči výfuku. Chcete vedieť ako to funguje? Pozrite si animáciu v hornej časti tejto stránky.
Diagram emisií normy Euro 6
Technický nákres motorov Volvo Euro 6