Ak chcete, aby vodič pracoval efektívnejšie, dajte mu diaľkové ovládanie

Pamätáte si, aké to bolo, keď ste museli vstať a prejsť k televízoru, aby ste prepli kanál? Znie to ako dávna história, ale v rovnakej situácii sa nachádza vodič pri nakládke. Až doposiaľ. Pomocou bezdrôtového diaľkového ovládania si možno veľkú časť nastupovania a vystupovania ušetriť.

Stlačte tlačidlo a vozidlo samo upraví výšku podľa nakladacej rampy. Sklopná zadná plošina sa spustí a začne sa nakladať – na displeji sa potvrdí, že náklad sa rozdeľuje rovnomerne bez prekročenia maximálneho zaťaženia náprav. Po naložení zatvorte zadné čelo, nastúpte a môžete odísť.

„Môžete sa viac priblížiť k nízkym objektom“

Na nakladanie teraz stačí pohnúť prstom

Diaľkové ovládanie šetrí čas bez ohľadu na to, či nakladanie vykonáva vodič alebo niekto iný. Na displeji sa zobrazujú rôzne údaje indikátora zaťaženia, preto je jednoduché zabrániť preťaženiu a rozloženiu nákladu bez neustáleho behania do kabíny.

„Pred niekoľkými rokmi sme prvý raz nechali vodičov testovať diaľkové ovládanie. Reakcie na prototyp boli veľmi pozitívne, preto sme pokračovali vo vývoji skutočného systému,“ spomína Markus Olsson, odborník vývoj diaľkového ovládania v spoločnosti Volvo Trucks. Pomocou diaľkového ovládania je možné upraviť výšku odpruženia, nakloniť vozidlo na jednu stranu, obsluhovať zadnú hydraulickú plošinu, ovládať pracovné osvetlenie, naštartovať a vypnúť motor, zvýšiť otáčky motora – a uzamknúť vozidlo.

„Len si to predstavte, náves možno nakloniť na jednu stranu zdvihnutím a spustením odpruženia na príslušnej strane nákladného vozidla, takže sa dostane bližšie aj vtedy, ak nakladacia rampa nie je rovná,‟ vysvetľuje Markus Olsson. „Spolu s možnosťou zdvihnutia a spustenia predného alebo zadného odpruženia sa náves takto stáva extrémne univerzálny.‟


Na nakladanie teraz stačí pohnúť prstom

Voľnosť a efektívnosť

Diaľkové ovládanie môže pracovať v troch rôznych režimoch: nakladanie, vybavenie a výmenná nadstavba. Funkcie, ktoré sú k dispozícii v každom režime, väčšinou vyberá vodič.

Existuje dokonca aj pevné nastavenie nakladania. Vodič môže uložiť štyri rôzne výšky, ktoré možno vyvolať stlačením jediného tlačidla: ide o zjednodušenie pre vodičov, ktorí sa často vracajú k rovnakým nakladacím rampám.

Výmena nadstavieb je teraz tiež jednoduchšia. Z dvoch pevných pozícií sa stali tri a všetky možno uložiť podľa potreby. To znamená, že vodič môže uložiť tri výšky výmenných nadstavieb, ktoré najčastejšie využíva. Tie vyvolá jednoduchým stlačením tlačidla namiesto toho, aby ich vždy meral manuálne.

„Možnosť stáť mimo vozidla a pozorovať ho zboku veľmi zjednodušuje prácu. Som presvedčený, že toto malé zariadenie bude užitočné mnohými spôsobmi,“ hovorí Markus Olsson.


Lepšie, rýchlejšie a plynulejšie

Ďalším zlepšením pri nakladaní je zvýšený zdvih zadného odpruženia. Ten pomáha pri výmene návesov a umožňuje vodičovi pri cúvaní pod náves dostatočne spustiť vozidlo. Na odpružení je obrátene namontovaný priečny stabilizátor, a tak môžete zacúvať bližšie k nízkym objektom, ako sú nakladacie doky a stroje na asfaltové vozovky.

Vodič alebo prevádzkovateľ môže indikátor zaťaženia kalibrovať, vždy keď sú k dispozícii váhy, čím sa šetrí čas a náklady na dielňu. Kalibrácia sa vykonáva z kabíny pomocou indikátora zaťaženia – v indikátore sa môžu uložiť údaje až pre 20 rôznych návesov.

Nové Volvo FH: Nakladanie

9
Nakladanie