„Je to ako mať na palube virtuálneho technika.“

Nové Volvo FH umožňuje zvýšiť prevádzkyschopnosť viac ako kedykoľvek predtým. Palubná technológia umožňuje servisnej dielni kontrolovať dôležité súčasti, keď je vozidlo na ceste. To znamená, že údržba sa môže naplánovať, keď je skutočne potrebná.

Táto svetová novinka vznikla vďaka komunikačnej jednotke Telematics Gateway vo vozidle Volvo FH, ktorá nákladnému vozidlu, vodičovi a prevádzkovateľovi dáva v rôznych situáciách náskok. V prípadoch skutočnej potreby údržby odosiela správy do servisnej dielne a technici tak poznajú stav dôležitých súčastí, ako sú brzdové platničky, spojka, akumulátor a sušič vzduchu.

„Ak sú v lepšom stave, ako sa predpokladá, dielňa môže upraviť servisný plán a vozidlo tak prichádza do servisnej dielne, keď to skutočne potrebuje,“ hovorí Christian Gustavsson, ktorý v spoločnosti Volvo Trucks zodpovedá za servis.
 


Volvo Zlatá zmluva

Zlatý servis

Ako súčasť ponuky novej Volvo Zlatej zmluvy to zákazníkovi umožňuje zabudnúť na servisný plán a prenechať starosť o servis dielni. Technik vedie záznam o najazdenej vzdialenosti, rýchlosti opotrebovania dielov a podľa toho upravuje servisný plán – a zavolá vás na údržbu, keď to nákladné vozidlo bude potrebovať.

„Možnosť diaľkovej kontroly stavu vozidla znamená, že nemusíte príliš často navštevovať servisnú dielňu – a servis vám poskytneme v pravý čas,“ hovorí Christian Gustavsson.


Špecifická údržba nákladného vozidla

Skutočnosť, že v nákladnom vozidle je veľmi veľa súčastí, ktoré potrebujú servis, znamená, že údržba založená na skutočných potrebách bude mať významný vplyv na prevádzkyschopnosť a ziskovosť prepravcu. „Prepravca dosiahne efektívnejšie využívanie nákladného vozidla – a viac ton-kilometrov,“ hovorí Christian Gustavsson.

V prípade poruchy sa vodič pomocou komunikačnej jednotky a tlačidla VAS On Call spojí s operátorom spoločnosti Volvo, ktorý mu následne pošle správne technické zdroje s cieľom dostať vozidlo späť na cestu. „Jedno sa musí uznať – poruchám sa nedá celkom vyhnúť. My však môžeme uľahčiť získanie pomoci, keď sa už porucha vyskytne,‟ dodáva Christian Gustavsson.

Stlačte tlačidlo a privolajte pomoc

Keď vodič stlačí tlačidlo, automaticky sa nadviaže hovor so strediskom núdzových volaní (vo vybraných krajinách) a odošlú sa potrebné údaje. Operátor vidí presnú polohu vozidla a jeho diagnostické chybové kódy. Jedinou úlohou vodiča je potvrdiť situáciu.

„To nám hneď poskytne lepší prehľad, takže môžeme vášmu vozidlu poskytnúť správnu asistenciu, a vy môžete pokojne čakať, kým príde pomoc,‟ dodáva na záver Christian Gustavsson. „Je to ako mať na palube virtuálneho technika.“

10
Prevádzkyschopnosť