Volvo FL v mestskom prostredí

Pomocné pohony – získajte viac sily a flexibility.

Volvo FL je univerzálne vozidlo, ktoré možno použiť na rôzne úlohy v odvetví distribúcie a v mestskom prostredí. Na to, aby mohlo vozidlo pracovať aj v iných aplikáciách, je potrebný zdroj energie. Systém PTO sa jednoducho ovláda a poskytuje vám možnosť použiť výkon vozidla na riadenie manipulácie s nákladom, ako je napríklad chladenie alebo vetranie, prípadne malá hydraulická ruka.


Získajte viac zo svojej nadstavby

Získajte zo svojej nadstavby maximum.

Pre systém PTO je dôležité spojenie medzi zdrojom energie a funkciou. Riešenie, ktoré sú dostupné pre vozidlo Volvo FL, sú komplexné a vždy nájdete prvok PTO, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám. Keďže je pre kvalitu mimoriadne dôležitá interakcia medzi pomocným pohonom a hnacou líniou, pomocné pohony Volvo sú určené špeciálne pre motory a prevodovky Volvo. Okrem spoľahlivosti tak získate mnohé výhody, ako je napríklad nízka hmotnosť a jednoduchšia údržba.


Pomocné pohony montované na motor alebo prevodovku

Montáž na motor alebo na prevodovku.

V prípade vozidla Volvo FL nájdete riešenia PTO pre motor D5K aj pre motor D8K V obidvoch prípadoch je maximálny krútiaci moment 600 Nm. Ak sa rozhodnete pre prvok pomocný pohon montovaný a prevodovku, budete mať k dispozícii množstvo možností, ktoré sú závislé alebo nezávislé od spojky. Všetky budú spolupracovať s vašou prevodovkou.

Pozrite si kompletné technické parametre hnacej línie


Špecifikujte svoje voľby

Technické údaje sú podstatné.

Existuje veľa dôvodov, prečo je dôležité špecifikovať a objednať si správny pomocný pohon s nápravou zo závodu. Najdôležitejšie štyri sú optimálna prevádzka, vyššia kvalita, jednoduchšia montáž a nižšie celkové náklady. Pomocné pohony Volvo sa vyrábajú s cieľom zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu a dokonalé riešenia pre náročné požiadavky distribučného odvetvia.

Pri špecifikácii pomocných pohonov je dôležité optimalizovať kombináciu motora, prevodovky, pomocného pohonu a hydraulického čerpadla. Optimalizovaný systém okrem toho prináša prínosy v zmysle výkonu, hladiny hluku, hmotnosti a nákladov.


Pohľad na vozidlo Volvo FL pod uhlom 45 stupňov

Prispôsobte svoje riešenie.

Čas, počas ktorého sa pomocný pohon používa, kolíše v závislosti od aplikácie. Potreba pohonu pri každej aplikácii okrem toho kolíše aj v rámci širokých limitov. O svojich potrebách sa najprv porozprávajte s predajcom alebo zástupcom Volvo. Nájdite spolu riešenie PTO, ktoré bude prispôsobené vašej konkrétnej aplikácii.