Technické parametre hnacej línie nového
Volvo FM

Na tejto strane nájdete:

  • Motory
  • Prevodovka I-Shift
  • Programové balíky I-Shift
  • Manuálne prevodovky
  • Zadné nápravy
  • Prevodové pomery zadnej nápravy
  • Kombinácie hnacej línie
  • Pomocné pohony

Prevziať komplexné technické parametre hnacej línie (PDF)


Motory

D11K D13K
Emisná norma Euro 6 Euro 6
Počet valcov 6 6
Objem 10,8 dm3 12,8 dm3
Zdvih 152 mm 158 mm
Vŕtanie valca 123 mm 131 mm
Kompresný pomer 17.0:1 17.0:1
Výkon motorovej brzdy 160 kW (2 400 1/min) 200 kW (2 300 1/min)
Výkon VEB 290 kW (2 400 1/min)
Výkon VEB je voliteľná výbava.
Výkon VEB+ 375 kW (2 300 1/min)
VEB+ je voliteľná výbava.
Olejové filtre 2 plnoprietokové, 1 obtokový 2 plnoprietokové, 1 obtokový
Objem olejovej náplne vrátane filtrov pri výmene 36 l 33 l
Chladiaci systém, celkový objem 36 l 38 l


Interval výmeny oleja
do 100 000 km alebo raz ročne, olej VDS4.

Požiadavky na palivo
Len bezsírne palivá (EN590, max. 10 ppm síry).

Pomocný pohon namontovaný na motore
Výstupný krútiaci moment Pomer, D11K Pomer, D13K
EPTT650 650 Nm* 1.08:1 1.26:1
EPTT1000 1 000 Nm* 1.08:1 1.26:1

* Výstupný krútiaci moment počas jazdy a pri státí.


D11K – výkon/krútiaci moment D13K – výkon/krútiaci moment
 Krivky výkonu a krútiaceho momentu motora D11K  Krivky výkonu a krútiaceho momentu motora D13K

Výkon podľa: EC 582/2011 Výkon podľa: EC 582/2011

D11K330 (243 kW)
Max. výkon pri otáčkach 1 600 – 1 900 1/min 330 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 950 – 1 400 1/min 1 600 Nm

D11K370 (273 kW)
Max. výkon pri 1 600 – 1 900 ot./min 370 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 950 – 1 400 1/min 1 750 Nm

D11K410 (302 kW)
Max. výkon pri 1 600 – 1 900 ot./min 410 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 1/min 1 950 Nm

D11K450 (332 kW)
Max. výkon pri 1 600 – 1 900 ot./min 450 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 1/min 2 150 Nm
D13K420 (309 kW)
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 420 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 860 – 1 400 ot./min 2 100 Nm

D13K460 (338 kW)
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 460 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 400 ot./min 2 300 Nm

D13K500 (368 kW)
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 500 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 1/min 2 500 Nm

Prevodovka I-Shift

12-stupňová prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom s automatickým systémom radenia prevodových stupňov. Prevodovka I-Shift môže byť vo výrobe vybavená kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.


Typ Najvyšší prevod Krútiaci moment motora Schválená celková hmotnosť súpravy
AT2412E Priamy 2 400 Nm 44 t
AT2612E Priamy 2 600 Nm 60 t
ATO2612E Rýchlobeh 2 600 Nm 60 t

Programové balíky I-Shift

Základný (TP-BAS)
Štandardné vybavenie prevodovky I-Shift, ktoré zabezpečuje jej základné funkcie.

Distribúcia a stavebníctvo (TP-DICON)
Prispôsobuje funkciu prevodovky distribúcii a stavebným prácam. Obsahuje funkcie, ktoré pomáhajú vodičovi pri rozjazde a manévrovaní v obmedzenom priestore.

Diaľková preprava a hospodárnosť paliva (TP-FUEC)
Obsahuje inteligentné funkcie, ktoré znižujú spotrebu paliva. Tento programový balík je preto vhodný najmä pre diaľkovú prepravu.
Diaľková preprava a hospodárnosť paliva s I-See (TP-FUEC3)
Balík Diaľková preprava a úspora paliva s I-See vrátane I-Cruise pre ešte väčšiu úsporu paliva.

Preprava ťažkých nákladov (TP-HD)
Optimalizuje činnosť prevodovky I-Shift pre veľkú celkovú hmotnosť súpravy (>85 ton). Dostupná len pre motor AT2612E.

Funkcie TP-BAS TP-DICON TP-FUEC TP-FUEC3 TP-HD
Základná stratégia radenia
Výkonové radenie
Základné nastavenie radenia prevodových stupňov
Monitorovanie teploty prevod. oleja
Rozšírená stratégia radenia
Ovládanie rozjazdu
I-Roll
Smart Cruise Control
I-See, vrátane I-Cruise
Heavy Duty GCW Control (Preprava ťažkých nákladov)
 
Voliteľná výbava
Rozšírené funkcie PTO
Rozšírené nastavenie radenia prevodových stupňov vrátane funkcie Kickdown
Zlepšená výkonnosť – zlé cesty

Manuálne prevodovky

14-stupňová manuálna prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom, 2 pomalé stupne a 12 synchronizovaných stupňov pre jazdu vpred, plus štyri pre cúvanie. Lankové ovládanie radí prevodové stupne krátkymi a presnými pohybmi a odstraňuje vibrácie v radiacej páke. Malé ovládacie sily pri radení prevodových stupňov sa dosahujú patentovanou synchronizáciou so servofunkciou. Prevodovky môžu byť vybavené kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.

Typ Najvyšší prevod Krútiaci moment motora Schválená celková hmotnosť súpravy
VT2009B Priamy 2 000 Nm 60 t
VT2214B Priamy 2 200 Nm 100 t
VTO2214B Rýchlobeh 2 200 Nm 100 t
VT2514B Priamy 2 500 Nm 100 t
VTO2514B Rýchlobeh 2 500 Nm 100 t

Zadné nápravy

Typ Náprava Prevodový stupeň Maximálny krútiaci moment Max. zaťaženie
nápravy/podvozku
Schválená celková
hmotnosť súpravy
Jednoduchý prevod
RSS1344C/D Jednoduchá Hypoidný 2 600 Nm 13 t 44 t
RSS1356 Jednoduchá Hypoidný 2 400/2 800 Nm 13 t 56/44 t
RSS1360 Jednoduchá Hypoidný 3 550 Nm 13 t 60 t
RTS2370A Tandemová Hypoidný 3 550 Nm 23 t 70 t

Redukčný prevod v kolese
RSH1370F Jednoduchá S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 13 t 70 t
RTH2610F Tandemová S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 26 t 100 t
RTH3210F Tandemová S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 32 t 100 t
RTH3312 Tandemová S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 33 t 120 t

Prevodové pomery zadnej nápravy

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1 4.11:1 4.13:1 4.55:1 4.55:1
4.11:1 4.50:1 5.41:1 5.41:1
4.63:1 5.14:1 7.21:1
5.29:1 5.67:1
6.17:1
* Pre RSS1344D.

Kombinácie hnacej línie

D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500
Manuálna prevodovka
VT2009B
VT2214B
VTO2214B
VT2514B
VTO2514B

Prevodovka I-Shift
AT2412E
AT2612E
ATO2612E

Nápravy s jednoduchým prevodom
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370B

Nápravy s redukčným prevodom v kolese
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312

Pomocné pohony

Na pohon všetkých zariadení nadstavby je k dispozícii široký sortiment pomocných pohov nezávislých a závislých od spojky.


NAMONTOVANÉ NA MOTORE

PTER-DIN
Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore pre priamy pohon hydraulického čerpadla.

PTER1400
Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.

PTER100
Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.
NAMONTOVANÉ NA PREVODOVKE

PTR-F
Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.

PTR-FL/FH
Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Nízko-, stredno- a vysokootáčkový s pripojením DIN pre priame pripojenie hydraulického čerpadla.

PTRD-F
Vysoký rozsah otáčok s prírubou pre priamo namontovaný kĺbový hriadeľ.

PTRD-D
Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Predná a zadná spojka DIN pre priame pripojenie hydraulických čerpadiel.

PTRD-D1
Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Pripájacia príruba vzadu a spojka DIN vpredu.

PTRD-D2
Vysokootáčkový dvojitý zadný pohon a jednoduchý predný pohon. Dve pripájacie príruby vzadu a spojka DIN vpredu.