Technické parametre hnacej línie nového
Volvo FM

Na tejto strane nájdete:

  • Motory
  • Prevodovka I-Shift
  • Programové balíky I-Shift
  • Manuálne prevodovky
  • Zadné nápravy
  • Prevodové pomery zadnej nápravy
  • Kombinácie hnacej línie
  • Pomocné pohony

Prevziať komplexné technické parametre hnacej línie (PDF)


Motory

D11K D13K
Emisná norma Euro 6 Euro 6
Počet valcov 6 6
Objem 10,8 dm3 12,8 dm3
Zdvih 152 mm 158 mm
Vŕtanie valca 123 mm 131 mm
Kompresný pomer 17.0:1 17.0:1
Výkon motorovej brzdy 160 kW (2 400 1/min) 200 kW (2 300 1/min)
Výkon VEB 290 kW (2 400 1/min)
Výkon VEB je voliteľná výbava.
Výkon VEB+ 375 kW (2 300 1/min)
VEB+ je voliteľná výbava.
Olejové filtre 2 plnoprietokové, 1 obtokový 2 plnoprietokové, 1 obtokový
Objem olejovej náplne vrátane filtrov pri výmene 36 l 33 l
Chladiaci systém, celkový objem 36 l 38 l


Požiadavky na palivo
Len bezsírne palivá (EN590, max. 10 ppm síry).

Pomocný pohon namontovaný na motore
Výstupný krútiaci moment Pomer, D11K Pomer, D13K
EPTT650 650 Nm* 1.08:1 1.26:1
EPTT1000 1 000 Nm* 1.08:1 1.26:1

* Výstupný krútiaci moment počas jazdy a pri státí.


D11K – výkon/krútiaci moment D13K – výkon/krútiaci moment
 Krivky výkonu a krútiaceho momentu motora D11K  Krivky výkonu a krútiaceho momentu motora D13K

Výkon podľa: EC 582/2011 Výkon podľa: EC 582/2011

D11K330 (243 kW)
Max. výkon pri otáčkach 1 600 – 1 900 1/min 330 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 950 – 1 400 1/min 1 600 Nm

D11K370 (273 kW)
Max. výkon pri 1 600 – 1 900 ot./min 370 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 950 – 1 400 1/min 1 750 Nm

D11K410 (302 kW)
Max. výkon pri 1 600 – 1 900 ot./min 410 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 1/min 1 950 Nm

D11K450 (332 kW)
Max. výkon pri 1 600 – 1 900 ot./min 450 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 1/min 2 150 Nm
D13K420 (309 kW)
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 420 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 860 – 1 400 ot./min 2 100 Nm

D13K460 (338 kW)
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 460 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 900 – 1 400 ot./min 2 300 Nm

D13K500 (368 kW)
Max. výkon pri 1 400 – 1 800 ot./min 500 k
Max. krútiaci moment pri otáčkach 1 000 – 1 400 1/min 2 500 Nm

Prevodovka I-Shift

12-stupňová prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom s automatickým systémom radenia prevodových stupňov. Prevodovka I-Shift môže byť vo výrobe vybavená kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.


Typ Najvyšší prevod Krútiaci moment motora Schválená celková hmotnosť súpravy
AT2412E Priamy 2 400 Nm 44 t
AT2612E Priamy 2 600 Nm 60 t
ATO2612E Rýchlobeh 2 600 Nm 60 t

Programové balíky I-Shift

Základný (TP-BAS)
Štandardné vybavenie prevodovky I-Shift, ktoré zabezpečuje jej základné funkcie.

Distribúcia a stavebníctvo (TP-DICON)
Prispôsobuje funkciu prevodovky distribúcii a stavebným prácam. Obsahuje funkcie, ktoré pomáhajú vodičovi pri rozjazde a manévrovaní v obmedzenom priestore.

Diaľková preprava a hospodárnosť paliva (TP-FUEC)
Obsahuje inteligentné funkcie, ktoré znižujú spotrebu paliva. Tento programový balík je preto vhodný najmä pre diaľkovú prepravu.
Diaľková preprava a hospodárnosť paliva s I-See (TP-FUEC3)
Balík Diaľková preprava a úspora paliva s I-See vrátane I-Cruise pre ešte väčšiu úsporu paliva.

Preprava ťažkých nákladov (TP-HD)
Optimalizuje činnosť prevodovky I-Shift pre veľkú celkovú hmotnosť súpravy (>85 ton). Dostupná len pre motor AT2612E.

Preprava ťažkých nákladov so systémom I-See (TP-HD3)
Balík Preprava ťažkých nákladov so systémom I-See vrátane I-Cruise pre ešte väčšiu úsporu paliva.

Funkcie TP-BAS TP-DICON TP-FUEC TP-FUEC3 TP-HD TP-HD3*
Základná stratégia radenia ● 
Výkonové radenie ● 
Základné nastavenie radenia prevodových stupňov ● 
Monitorovanie teploty prevod. oleja ● 
Rozšírená stratégia radenia ● 
Ovládanie rozjazdu ● 
I-Roll ● 
Smart Cruise Control ● 
I-See, vrátane I-Cruise ● 
Heavy Duty GCW Control (Preprava ťažkých nákladov) ● 
   
Voliteľná výbava  
Rozšírené funkcie PTO ● 
Rozšírené nastavenie radenia prevodových stupňov vrátane funkcie Kickdown ● 
Zlepšená výkonnosť – zlé cesty ● 
* Dostupný len pre motor AT2612E

Manuálne prevodovky

14-stupňová manuálna prevodovka s deliacim a rozsahovým prevodom, 2 pomalé stupne a 12 synchronizovaných stupňov pre jazdu vpred, plus štyri pre cúvanie. Lankové ovládanie radí prevodové stupne krátkymi a presnými pohybmi a odstraňuje vibrácie v radiacej páke. Malé ovládacie sily pri radení prevodových stupňov sa dosahujú patentovanou synchronizáciou so servofunkciou. Prevodovky môžu byť vybavené kompaktným retardérom, pomocným pohonom, núdzovým čerpadlom servoriadenia a chladičom oleja.

Typ Najvyšší prevod Krútiaci moment motora Schválená celková hmotnosť súpravy
VT2009B Priamy 2 000 Nm 60 t
VT2214B Priamy 2 200 Nm 100 t
VTO2214B Rýchlobeh 2 200 Nm 100 t
VT2514B Priamy 2 500 Nm 100 t
VTO2514B Rýchlobeh 2 500 Nm 100 t

Zadné nápravy

Typ Náprava Prevodový stupeň Maximálny krútiaci moment Max. zaťaženie
nápravy/podvozku
Schválená celková
hmotnosť súpravy
Jednoduchý prevod
RSS1344C/D Jednoduchá Hypoidný 2 600 Nm 13 t 44 t
RSS1356 Jednoduchá Hypoidný 2 400/2 800 Nm 13 t 56/44 t
RSS1360 Jednoduchá Hypoidný 3 550 Nm 13 t 60 t
RTS2370A Tandemová Hypoidný 3 550 Nm 23 t 70 t

Redukčný prevod v kolese
RSH1370F Jednoduchá S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 13 t 70 t
RTH2610F Tandemová S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 26 t 100 t
RTH3210F Tandemová S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 32 t 100 t
RTH3312 Tandemová S kužeľovým prevodom
tvaru strutkovnice
3 550 Nm 33 t 120 t

Prevodové pomery zadnej nápravy

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1 4.11:1 4.13:1 4.55:1 4.55:1
4.11:1 4.50:1 5.41:1 5.41:1
4.63:1 5.14:1 7.21:1
5.29:1 5.67:1
6.17:1
* Pre RSS1344D.

Kombinácie hnacej línie

D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500
Manuálna prevodovka
VT2009B
VT2214B
VTO2214B
VT2514B
VTO2514B

Prevodovka I-Shift
AT2412E
AT2612E
ATO2612E

Nápravy s jednoduchým prevodom
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370B

Nápravy s redukčným prevodom v kolese
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312

Pomocné pohony

Na pohon všetkých zariadení nadstavby je k dispozícii široký sortiment pomocných pohov nezávislých a závislých od spojky.


NAMONTOVANÉ NA MOTORE

PTER-DIN
Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore pre priamy pohon hydraulického čerpadla.

PTER1400
Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.

PTER100
Pomocný pohon namontovaný vzadu na motore s prírubovým pripojením pre hydraulické čerpadlo.
NAMONTOVANÉ NA PREVODOVKE

PTR-F
Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.

PTR-FL/FH
Pripojenie pomocou príruby pre nízke alebo vysoké otáčky.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Nízko-, stredno- a vysokootáčkový s pripojením DIN pre priame pripojenie hydraulického čerpadla.

PTRD-F
Vysoký rozsah otáčok s prírubou pre priamo namontovaný kĺbový hriadeľ.

PTRD-D
Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Predná a zadná spojka DIN pre priame pripojenie hydraulických čerpadiel.

PTRD-D1
Vysokootáčkový s dvojitým pohonom. Pripájacia príruba vzadu a spojka DIN vpredu.

PTRD-D2
Vysokootáčkový dvojitý zadný pohon a jednoduchý predný pohon. Dve pripájacie príruby vzadu a spojka DIN vpredu.