100 % prevádzkyschopnosť – zlatý prísľub

Je ľahké splniť niektoré sľuby. Iné sa môžu zdať príliš dobré na to, aby boli skutočné. Rozhodli sme sa preskúmať, do akej kategórie patrí nový sľub spoločnosti Volvo. Obrátili sme sa na servisného riaditeľa Christiana Gustavssona a manažéra pre prepravné riešenia Jarkka Aineho. „Volvo nesľubuje nič, čo nemôže splniť,‟ hovorí Jarkko Aine.

Podľa neho spočíva tajomstvo v proaktívnom prístupe založenom na prepojiteľnosti. Vďaka tomuto prístupu môže švédsky výrobca nákladných vozidiel s istotou ponúknuť zákazníkom novú Volvo Zlatú zmluvu, ktorá sľubuje 100 % prevádzkyschopnosť. „Plne dôverujeme našim technológiám, ktoré sú nielen prísne testované ale aj podporované rozsiahlou sieťou dielní po celej Európe,‟ vraví Jarkko Aine.

Volvo vám preplatí príliš dlhé státie

„Presne tak!‟ vraví Christian Gustavsson, „v zmluve to máte čierne na bielom. V záruke prevádzkyschopnosti je uvedené, že v prípade odstavenia vás bezodkladne dostaneme späť na cestu. Ak sa nám to nepodarí v dohodnutom čase, spoločnosť Volvo vám poskytne náhradu. Ale vzhľadom na to, akú dôveru vkladáme do našich produktov, si nemyslíme, že pôjde o častý úkaz.‟

Telematická brána – zdroj plnenia sľubov

Volvo FM je vybavené modernou komunikačnou jednotkou zvanou Telematická brána, ktorá neustále pozorne sleduje dôležité súčasti nákladného vozidla. „Brána nám umožňuje vykonávať údržbu v reálnom čase, na rozdiel od postupovania podľa rozvrhu a kontrolovania vozidla aj vtedy, keď to nie je potrebné. Takto môžeme vykonať servis vtedy, keď vozidlo nie je v prevádzke,‟ vraví Christian Gustavsson. „Ak sú pedále bŕzd a iné kľúčové súčasti v lepšom stave, než sa očakávalo, dielňa môže upraviť plán údržby. Má to pozitívny vplyv na ziskovosť.‟

Stlačte tlačidlo a Volvo odpovie vo vašom jazyku

Keď sa pozastavíme nad tým, že aj najlepšie navrhnuté a udržiavané nákladné vozidlo na svete sa môže náhle a neplánovane zastaviť, Christian Gustavsson prikývne. „Je to veľmi nepravdepodobné, ale sme pripravení aj na túto možnosť. V takejto nepredvídateľnej situácii si však prepravca zachová chladnú hlavu.‟ dodáva. „V prípade neplánovaného zastavenia vodič jednoducho stlačí tlačidlo VAS. Tlačidlo ho automaticky spojí so strediskom služby Volvo Action Service, ktorá funguje 24 hodín denne 365 dní v roku a disponuje viac ako 1 100 autorizovanými servisnými dielňami v celej Európe. Vodiča navyše prepoja na operátora, ktorý ovláda jeho jazyk.‟


100 % prevádzkyschopnosť – zlatý prísľub


Digitálny technik na palube

Tlačidlo VAS vzbudilo náš záujem, preto sa pýtame Christiana Gustavssona, čo sa vlastne stane po jeho stlačení. „Telematická brána odošle chybové kódy a GPS súradnice nákladného vozidla do služby Volvo Action Service. Pracovníci služby skontaktujú najbližšiu servisnú dielňu Volvo, ktorá vyšle servisné vozidlo s riadne vyškoleným technikom a správnymi nástrojmi a súčiastkami. Výsledkom je rýchla oprava a skorý návrat na cestu.

Tlačidlo VAS je možné použiť aj za iných okolností, napríklad v prípade vlámania. Chceme len, aby vodiči a prepravcovia vedeli, že majú k dispozícii našu pomoc,‟ dodáva Christian Gustavsson.

Vypočítajte, koľko môžete ušetriť vďaka záruke 100 % prevádzkyschopnosti

10
Prevádzkyschopnosť