Motory Volvo FMX

Čistá sila s výkonom až 540 k.
Bez vplyvu na hospodárnosť jazdy.Krútiaci moment modelu Volvo FMX

Krivka krútiaceho momentu.

Výborný krútiaci moment je dostupný už od nízkych otáčok. Vedúce postavenie spoločnosti Volvo v oblasti vznetových motorov je zrejmé už pri porovnávaní kriviek motorov. Zažijete rýchlu akceleráciu, vynikajúcu ťažnú silu, pohodlné riadenie pri nízkej rýchlosti a v neposlednom rade hospodárnu a príjemnú jazdu pri konštantných otáčkach.

Hospodárenie motora s palivom

"Zabudovaná" úspora paliva.

Optimalizovaná geometria spaľovacej komory. Rýchle a presné vstrekovanie riadené systémom EMS. Vysoká kvalita vstrekovaného paliva. Mohli by sme pokračovať vo vymenovávaní toho, prečo sú motory spoločnosti Volvo bezkonkurenčné v oblasti hospodárnosti s palivom. Výhody sa prejavia vo vašich finančných výsledkoch. Rovnako ako na životnom prostredí.

Motorová brzda VEB plus

Motorové brzdy VEB a VEB+. Výkon brzdy až 510 k.

Minimalizujte opotrebovanie brzdového obloženia. Patentované motorové brzdy Volvo absorbujú až vynikajúcich 375 kW (510 k) u motorov D13 a 290 kW u motorov D11. Je prepojená s prevodovkou I-Shift a tempomatom a umožní vám pohodlný zostup do štrkovej jamy alebo bane.

Ponuka motorov Volvo

Až 540 koní. Vyberte si ten váš.

Motory pre Volvo FMX sú dostupné v ôsmich rôznych výkonových variantoch: štyri 11-litrové (D11) a štyri 13-litrové (D13). Môžete si byť istý, že sa vždy nájde taký, ktorý vyhovuje vašim prepravným úlohám.


Typ Max. výkon (kone) Max. výkon (kW) Max. krútiaci moment (Nm)
D11K330 330 243 1600
D11K370 370 272 1750
D11K410 410 302 1950
D11K450 450 332 2150
D13K420 420 309 2100
D13K460 460 338 2300
D13K500 500 368 2500
D13K540 540 397 2600

Pozrite si všetky technické parametre ponuky hnacích línií.


Our solution for Euro 6.

Nižšie emisie NOₓ o 80 % a nižšie emisie častíc o 50 %. Takto sme splnili požiadavky normy Euro 6 bez vplyvu na výkon motora.

Motor

Škrtiaca klapka, regulácia prietoku výfukových plynov, takzvaný nechladený systém EGR a viac. Nové súčasti motora slúžia na dva účely: zlepšiť prietok výfukových plynov a zabezpečiť, aby sa dostali do systému dočisťovania v optimálnej teplote.

Siedmy vstrekovač

Na riadenie teploty katalyzátora DOC sa využíva zvláštny vstrekovač nafty, ktorý zabezpečuje aj efektívne fungovanie filtra pevných častíc (DPF) a katalytickej redukcie SCR.

Dieselový oxidačný katalyzátor (DOC)

Dieselový oxidačný katalyzátor (DOC) produkuje NO₂ potrebný na to, aby dieselový časticový filter (DPF) mohol účinne spáliť častice. V studených podmienkach tiež poskytuje teplo potrebné na regeneráciu.

Dieselový časticový filter (DPF)

Filter zachytávapevné častice (PM) a ukladá ich, kým sa nespália počas regenerácie. Regenerácia je automatická, bez potreby zásahu vodiča.

Selektívna katalytická redukcia (SCR)

V zmiešavacej zóne sa výfukové plyny zmiešajú s AdBlue. V katalyzátore sa oxidy dusíka (NOₓ) menia na neškodný plynný dusík a vodnú paru.

Redukčný katalyzátor (ASC)

Posledný krok predtým, než výfukové plyny opustia potrubie, v ktorom sa odstránia prípadné zvyšky amoniaku (NH₃).