Kako uravnavati izpuste izpušnih plinov

Vplive na okolje, ki izvirajo iz uporabe tovornjaka, večinoma povzročajo izpušni plini. Ravni izpustov pa so po drugi strani povezane s porabo goriva, njegovo kakovostjo, tehnikami zgorevanja in naknadnim čiščenjem izpušnih plinov.

Naknadno čiščenje izpušnih plinov
V primerjavi z drugimi so dizelski motorji v naših tovornjakih energetsko zelo učinkoviti. Proces zgorevanja poteka pri visoki temperaturi, pri tem pa prihaja do presežkov zraka. Zgorevanje je skoraj popolno. Vsebnost ogljikovodikov in ogljikovega monoksida v izpušnih plinih je v primerjavi z bencinskimi ("ottovimi") motorji majhna.

Po drugi strani pa dizelski motor proizvede več dušikovih oksidov in izpušnih delcev kakor bencinski. Z nadzorovanjem zgorevanja je mogoče uravnavati ravnovesje med ogljikovodiki/ogljikovim monoksidom in dušikovimi oksidi.

Kakovost goriva
Dizelsko gorivo ima sicer večjo energijsko vrednost kakor bencin, vendar pa v nasprotju z njim vsebuje več žvepla in aromatskih ogljikovodikov. Trenutno je mogoče gorivo z majhno vsebnostjo žvepla dobiti denimo na Švedskem, Finskem in v Veliki Britaniji.

Tehnike čiščenja
Danes obstaja več vrst naknadne obdelave ali čiščenja za dizelske motorje.

  • Eden od postopkov uporablja filtre ali lovilce delcev, ki zmanjšajo količino izločenih delcev.
  • Drugo vrsto predstavlja katalizator, v katerem poteka zgorevanje izpušnih plinov v nadzorovanih pogojih.

Volvo za modela tovornjakov FL6 in FM9 ponuja filter izpušnih plinov, ki je kombinacija oksidacijskega katalizatorja in filtra delcev. Filter zmanjša vsebnost ogljikovodikov, ogljikovega monoksida in delcev za 80-90 %. Za ta postopek čiščenja je treba uporabljati gorivo z majhno vsebnostjo žvepla, se pravi dizel z največ 50 ppm žvepla. Tem zahtevam ustreza tudi gorivo po Slovenskih standardih o kakovosti goriv.

Novi tehnologiji motorjev, ki ustrezata strogi zakonodaji, sta sistem vračanja izpušnih plinov (EGR, Exhaust Gas Recirculation), ki se danes uporablja v ZDA pri izpolnjevanju predpisa US02, ter selektivna katalitična redukcija (SCR, Selective Catalytic Reduction).