Ponovna uporaba dobrih materialov

Tovornjak Volvo je zgrajen tako, da je mogoče ločiti in reciklirati materiale, uporabljene pri njegovi izdelavi. Približno 87 % tovornjaka je izdelanih iz kovine, predvsem železa in aluminija. Če so vgrajeni dodatni deli iz plastične mase in gume, je mogoče reciklirati 85-95 % vozila.

Vsi plastični sestavni deli z maso nad 50 gramov so označeni, da bi se material lahko brez težav identificiral za namene recikliranja. Okrog tretjine (33 % mase) materialov, uporabljenih v novem tovornjaku, izvira iz recikliranega materiala.

Kot pomoč pri recikliranju so za skoraj vse modele na voljo priročniki za razstavljanje, ki so dobro vodilo. Opisujejo, kako razstaviti tovornjak, in pojasnjujejo pomen barv, s katerimi so ustrezno označeni različni deli, da bi se omogočilo prepoznavanje vrst materiala.
 
Recikliranje tovornjakov Volvo v kraju njihove prodaje zagotovimo s sklenitvijo pogodb s tamkajšnjimi lokalnimi partnerji, da bi tako zagotovili kar najboljše pogoje za vse udeležence in možnost, da se materiali v tovornjaku znova uporabijo.