Desetletja poganjanja napredka

Zgodovina tovornjaka je zelo živahna, še zlasti zato, ker postaja pomen tovornjakov pri prevozu blaga čedalje večji.

Ko je v poznih 20-ih letih prejšnjega stoletja Volvo izdelal svoj prvi tovornjak, so tovornjaki veljali le za nekakšno dopolnilo prevozom z vprežnim vozovi, po železnici in po morju. Danes je tovornjak postal glavno sredstvo za prevoz blaga in je bistvenega pomena za pravilno delovanje moderne družbe.

Na tej strani vam predstavljamo zgodovino naših tovornjakov po desetletjih. Upamo si celo trditi, da je to v mnogih pogledih tudi zgodba o razvoju modernega tovornjaka.
Pa veliko zabave!