Izračunajte okoljski odtis svojega tovornjaka

Da lahko uporabniki tovornjakov Volvo in drugi pridobijo konkretne podatke o vplivu naših tovornjakov na okolje, smo sestavili okoljsko deklaracijo proizvoda. To je spletna aplikacija s podatki o materialih, porabi energije, emisijah in podobnem, ki vam omogoča izračunati vplive proizvodnje tovornjaka Volvo, njegove uporabe in ravnanja z njim ob izteku življenjske dobe na okolje – to je v celotnem življenjskem ciklu.
Osnove izračunov
Izračun okoljskega odtisa temelji na seznamu materialov, kakršni so uporabljeni v tovornjaku Volvo FH ali vlačilcu Volvo FM 4x2. Izračun zajema pridobivanje materialov – od pridobivanja surovin do proizvodnje materialov – pri naših dobaviteljih materialov in v naših evropskih proizvodnih obratih. Vključen je tudi prevoz materialov.