Izpusti iz tovornjakov

Kar zadeva izpuste v cestnem prometu, imajo najpomembnejše škodljive vplive na zdravje in okolje štiri sestavine: dušikovi oksidi, trdni delci, ogljikovodiki in ogljikov monoksid. Izpuste teh snovi v večini držav natančno urejajo predpisi, predpisane mejne vrednosti njihovih izpustov iz vozil pa se ves čas nižajo.

Pri težkih vozilih z dizelskim motorjem osrednja pozornost velja dušikovim oksidom in trdnim delcem.

Naslednji velik korak pri izpustih bo predpis Euro VI leta 2013, ki bo v primerjavi s smernicami Euro V zmanjšal dovoljene izpuste trdnih delcev za 50 odstotkov, izpuste NOx pa za 80 odstotkov.