Zmanjševanje hrupa

Poleg snovi, ki vplivajo na podnebje, in zdravju škodljivih snovi ima prevoz tudi druge škodljive vplive na okolje, med katerimi spada hrup med najopaznejše.  Zlasti v gosto naseljenih območjih. Onesnaževanje s hrupom je mogoče deloma omiliti z ustreznim prometnim in urbanističnim načrtovanjem. Ker pa bi sodobno gospodarstvo brez tovornega prevoza preprosto obstalo, je treba poskrbeti, da bodo vozila tišja.
Kako tih je lahko tovornjak?
Hibridni tovornjak je tudi zelo tih.

Upoštevati pa moramo, da pri hitrostih nad 50 km/h povzročajo pnevmatike več hrupa kot pogonski sistem. To pomeni, da je treba za učinkovito odpravo hrupa upoštevati celotno vozilo, to je vlačilec, nadgradnjo, priklopnik in pnevmatike.