Naši tovornjaki in storitve

V okviru prizadevanj, da bi naši tovornjaki in storitve imeli čim manj škodljivih vplivov na okolje, ves čas iščemo možnosti za izboljšanje svojih proizvodov in za uvajanje novih tehnologij na trg.

Naše zaveze so razvidne tudi iz naših ciljev izboljšati gospodarnost porabe goriva za odstotek na leto, postati vodilni razvijalec hibridne tehnologije v segmentu težkih prevozov, aktivno prispevati k prehodu na alternativna goriva in k iskanju rešitev za gospodarnejši prevoz in manjše izpuste ogljikovega dioksida.