Vaš osebni svetovalec za gorivo za samo 20 evrov na mesec
– to so Nasveti za gorivo

Mnogi prevozniki se zavedajo, da je mogoče z usposabljanjem voznikov doseči pomembne prihranke goriva – težko pa jih je ohraniti. Za ohranjanje prihrankov iz meseca v mesec sta potrebni stalno spremljanje in praktično usmerjanje. A to je bilo – doslej – povezano z velikimi stroški. Nasveti za gorivo so nova naročniška storitev, ki združuje najnovejše funkcionalnosti in dostop do svetovalca za gorivo. To pomeni, da si prevoznik lahko privošči redno praktično usmerjanje glede goriva za poljubno število vozil – in tako trajno ohranja prihranke goriva.

Prihranite do 5 %

„Kombinacija Volvovega sistema Dynafleet in specializiranega svetovalca za gorivo je popolna rešitev.“
„Omogoča nam usmerjati naše napore tako, da dosegamo optimalne rezultate. Ugotovili smo, da z delavcem, ki se ukvarja prav s tem področjem, najučinkoviteje spremljamo voznike in dosegamo najboljše rezultate. Prepričani smo, da lahko z Nasveti za gorivo pridobimo ogromno v finančnem in okoljskem smislu.“

Gitle Sande je izvršni direktor norveškega prevozništva Magnus Nistad Transport, enega prvih uporabnikov storitve Nasveti za gorivo.

KAKO DELUJE
Ko vozniki obvladajo načine vožnje za varčevanje goriva, je ključ do dolgoročnih prihrankov sistematično spremljanje. Tu nastopi storitev Nasveti za gorivo s konkretnimi analizami v obliki poročil za vsako vozilo, ki ga zajema naročnina. Da bo stvar delovala, mora prevoznik imenovati poverjenika za gorivo: osebo, ki bo pregledovala poročila v okviru storitve Nasveti za gorivo in posredovala ugotovitve posameznim voznikom. Če ima prevoznik kakršno koli težavo, se lahko po pomoč obrne na Volvovega strokovnjaka, prav tistega, ki je sestavil poročila.

Storitev Nasveti za gorivo

KAJ VSEBUJE?
Novo storitev sestavljajo trije moduli: Praktični nasveti za gorivo, Zbirka orodij za gospodarjenje z gorivom in Podpora pri gospodarjenju z gorivom. Seveda je za zbiranje podatkov pogoj uporaba sistema Dynafleet – gorivo in okolje.

Vsaka kapljica šteje

PRAKTIČNI NASVETI ZA GORIVO – GONILO TRAJNIH PRIHRANKOV
Osrednji element storitve je stalno analiziranje uspešnosti voznikov. Spremljanje načinov vožnje, npr. prilagajanja hitrosti ter izkoriščanja motorja in menjalnika, omogoča zastavljanje primerjalnih meril in napredovanje. Vsak mesec prejme naročnik strokovne nasvete v obliki elektronskega poročila, kaj mora izboljšati vsak voznik. Tako se vozniki ves čas sistematično usposabljajo za varčevanje z gorivom in svoje sposobnosti ohranjajo – s tem pa ohranjajo tudi prevoznikove prihranke goriva. V nujnih primerih lahko svetovalec za gorivo kadar koli pošlje poverjeniku za gorivo opozorilno sporočilo.

Analiza v okviru Nasvetov za gorivo

Prejemali boste pregledna poročila za vozni park in tudi podrobna poročila o uspešnosti posameznih voznikov. Svetovalec za gorivo vam bo posredoval nasvete glede tega, kaj je treba izboljšati, in tudi z veseljem odgovoril na vsako vprašanje o varčevanju goriva.


ORODJA IN POMOČ ZA POVERJENIKA ZA GORIVO
Zbirka orodij za gospodarjenje z gorivom služi poverjeniku za gorivo kot prvi vir pomoči in nasvetov. Vsebuje napotke, kako motivirati voznike in delati z njimi – ter kako zastavljati in dosegati cilje. Vsebuje tudi predloge in orodja za oblikovanje vizualnih predstavitev rezultatov vsem udeležencem. Zbirka orodij opisuje še nova strokovna dognanja na področju varčevanja z gorivom.

Če poverjenik za gorivo potrebuje dodatno pomoč, mu lahko odgovore na posamezna vprašanja ponudi Podpora pri gospodarjenju z gorivom. Pri tem mu lahko zelo koristi pogovor z Volvovim strokovnjakom, ki je analiziral porabo goriva in sestavil nasvete.