Volvo truck center Slovenia, uprava

Volvo d.o.o.

Celovška cesta 492
1000 Ljubljana

tel:    01 500 10 60
fax:   01 500 10 70

e-mail: info.ljubljana@volvo.com

Dušan Mavrič
    direktor market Adriatic North

tel:    01 500 10 60
fax:   01 500 10 70
e-mail: dusan.mavric@volvo.com


Davor Sirotković
    direktor poprodaje

tel:    +385 1 3867 660
fax:   +385 1 5632 020
gsm:  +385 91 6040 220
e-mail: davor.sirotkovic@volvo.com
 

Lidija Supek Koršoš
    direktor marketinga

tel:    +385 1 3867 672
fax:   +385 1 5632 020
gsm:  +385 91 6040 220
e-mail: lidija.supek@volvo.comTomislav Orehovec
    direktor prodaje

tel:    +385 1 3867 667
fax:   +385 1 5632 020
gsm: +385 91 6040 555
e-mail: tomislav.orehovec@volvo.com


Brus Miha
 
    poslovni kontrolor

tel:    01 500 10 60
fax:   01 500 10 70
e-mail: miha.brus@volvo.com


Neja Modic
    direktor kadrovsko - splošne službe

tel:    01 500 10 60
fax:   01 500 10 70
gsm: 031 339 810
e-mail: neja.modic@volvo.com