Kako deluje

V nadaljevanju je opisanih 5 korakov gospodarjenja z gorivom.

1. Pregled stanja na področju gospodarjenja z gorivom:

·        priprava
·        pregled stanja na področju gospodarjenja z gorivom
·        poročilo o pregledu

2. Načrtovanje ukrepanja:

·        zbiranje podatkov in zastavljanje ciljev
·        usposabljanje voznikov
·        načrtovanje podpore vodstvu

3. Obveščanje in usposabljanje:

·        informativni sestanki
·        obveščanje voznikov
·        začetno usposabljanje voznikov

4. Spremljanje in načrti ukrepov:

·        mesečna poročila
·        četrtletni kontrolni sestanki
·        nadaljevalno usposabljanje voznikov

5. Predaja uporabniku:

·        pregled izvedbe pogodbe
·        usposabljanje uporabnikovega trenerja za gospodarjenje z gorivom

Če želite podrobnejše informacije,
se obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca.