Usposabljanje voznikov

Boljši vozniki, boljše poslovanje
Ob naraščanju cen goriv in zahtevnosti dela voznikov je usposabljanje voznikov danes pomembnejše kot kdaj prej. Program strokovnega usposabljanja voznikov Volvo Trucks optimizira voznikove sposobnosti ter tako prispeva k manjši porabi goriva in varnejši vožnji. Prav tako pripomore k uspešnejšemu poslovanju prevoznika, saj izboljša izkoriščenost vozil in voznikov.

Usposabljanje voznikov Volvo Trucks
Voznikom tovornjakov Volvo želimo ponuditi možnost nadgradnje strokovnega znanja in poznavanja vozila ter vrhunskega usposabljanja za današnje delovne zahteve. Skupaj s pooblaščenimi prodajalci predstavljamo program usposabljanja voznikov Volvo Trucks, ki naj voznikom omogoči učinkovitejše in strokovnejše izpolnjevanje delovnih nalog ter prispeva k njihovi strokovni rasti.

Cilji programa usposabljanja voznikov Volvo Trucks:

  • gospodarnejša poraba goriva in nižji obratovalni stroški 
  • znižanje ravni vsakodnevnih tveganj in povečanje osebne varnosti 
  • izboljšanje delovnega okolja, znižanje ravni stresa in telesnih obremenitev 
  • zvišanje strokovne usposobljenosti kot prispevek k osebni rasti 
  • boljše poznavanje vozila 
  • smotrnejše natovarjanje in gospodarna poraba goriva 
  • vzdrževanje stika z vodilnimi in uskladitev z mednarodnimi predpisi o usposabljanju voznikov