Skrbite za polno produktivnost voznikov

Skrbite za polno produktivnost voznikov

Ali razpoložljive delovne ure izkoristite dovolj? Storitev Voznikovi časi vam prinese odgovor na pladnju. Neposredno vam prikaže, kateri voznik je najprimernejši za nov prevoz, kateri pa potrebuje premor ali mora celo končati za danes. Tako lahko poskrbite za polno produktivnost voznikov – in povečate prihodke ob nespremenjenih zmogljivostih.

Podatki o voznikih za lažje načrtovanje

Podatki o voznikih za lažje načrtovanje

Manj časa porabite za načrtovanje in administracijo. Dynafleet nudi stalen vpogled v podatke, koliko časa posamezen voznik porabi za nove naloge - v skladu z EU regulativo o predvidenih časih za vožnjo in počitek. Podatki o vožnji, počitku in raztovarjanju so pomembni pri izdaji računov in izračunu plač voznikov.

Prenos podatkov iz tahografov na daljavo

Prenos podatkov iz tahografov na daljavo

Iz centrale lahko sprožite hiter in preprost prenos podatkov o voznikovih dejavnostih iz digitalnih tahografov. Storitev vam omogoča v vsakem trenutku tekočo dokumentacijo – ne glede na to, kje sta trenutno tovornjak in voznik.


Svetovanje glede predpisov

Svetovanje glede predpisov

Storitev Voznikovi časi vam omogoča natančno spremljanje vseh dejavnosti voznikov. Podatki, kot so čas za naslednji premor in drugi, so prikazani na karti in v poročilih o voznikovih dejavnostih, da laže ravnate po predpisih o voznikovih časih. Sistem lahko v kabini in v centrali sproži opozorilo, če se kateremu od voznikov izteka dovoljeni vozni čas.

Storitev Voznikovi časi:
  • Podatki se iz tahografa v vozilu samodejno prenašajo v Dynafleet Online
  • Vsi podatki iz tahografa se beležijo v sistemu Dynafleet na spletu in jih je možno izvoziti kadarkoli.
  • Voznikov čas se stalno prikazuje in opozarja vodjo voznega parka na morebitne kršitve.
  • Zagotavlja podatke, ki so podlaga za izstavljanje računov in izračun plač voznikov
  • Minimizirajte odstopanja od regulative o predvidenih časih za vožnjo in počitek.
  • Prihrani vam administrativno delo v centrali