Glasna hupa (Jeriho)

Se ponaša s posebno prodornim zvokom jakosti 118 dB. Nameščena je pod rešetko hladilnika in deluje na stisnjen zrak. Gumb za aktiviranje se nahaja na sredini volana.