Možnost dodatnih stikal

Plošča ima prostor za vgraditev pet dodatnih stikal z ožičenjem preko varovalk v električni napeljavi..