Nastavitev merilnika količine goriva

Inštrument za umerjanje tipala v rezervoarju za gorivo, če je tovornjak opremljen z več posodami za gorivo. Stalno zagotavlja natančno odčitavanje tipala.