Volvo je pripravljen na Euro 6

Naša rešitev za Euro 6

Kaj je Euro 6?
V primerjavi z dosedanjimi zahtevami Euro 6 zadevajo predvsem dve vrsti emisij: dušikove okside (NOX) in trdne delce (PM).

Omejitve so zelo stroge:

  • NOX se zmanjšujejo za 80 % – na 0,40 g/kWh (stacionarni cikel)
  • NOX se zmanjšujejo za 77 % – na 0,46 g/kWh (prehodni cikel)
  • PM se zmanjšujejo za 50 % – na 0,01 g/kWh

Zadnja omejitev je dejansko še strožja, saj se ne šteje le masa trdnih delcev, pač pa tudi njihovo število. Za izpolnitev te zahteve je potreben filter sajastih delcev (DPF), ki zadrži tudi najmanjše delce.

Zahteve Euro 6 bodo postale obvezne za vse nove težke tovornjake 1. januarja 2014.

Diagram Euro Emission Standard
Euro 6 Engine

Preberite več o motorjih:

Volvo FH - Tehnični podatki pogonskega sklopa

Volvo FMX - Tehnični podatki pogonskega sklopa

Volvo FM - Tehnični podatki pogonskega sklopa

Volvo FE - Tehnični podatki pogonskega sklopa

Volvo FL - Tehnični podatki pogonskega sklopa


 

Motor
Dušilna loputa v zaprti zanki, turbopolnilnik z loputo za izpušne pline, EGR brez hlajenja in še več. Novi deli motorja služijo dvema osrednjima namenoma: izboljšanju pretoka plinov in zagotavljanju optimalne temperature izpušnih plinov na vstopu v sistem čiščenja.

7. injektor
Poseben dizelski injektor služi za toplotno upravljanje DOC ter skrbi za učinkovitost DPF in pravilno delovanje SCR.

Dizelski oksidacijski katalizator (DOC)
DOC ustvarja NO2, ki ga potrebuje filter saj (DPF) za učinkovito zgorevanje sajastih delcev. V hladnem pa zagotavlja toploto, potrebno za regeneracijo.

Filter sajastih delcev (DPF)
Filter zbira sajaste delce in jih začasno shrani do zgorevanja v fazi regeneracije. Regeneracija se izvaja samodejno in ne potrebuje voznikovega posredovanja.

Selektivna katalitična redukcija (SCR)
V mešalnem območju se v izpušne pline vbrizgava AdBlue. V katalizatorju se dušikovi oksidi (NOₓ) učinkovito pretvarjajo v neškodljiv plinasti dušik in vodno paro.

Katalizator za amoniak (ASC)
Tik pred odvodom v izpušno cev se odstrani še morebitni preostali amoniak (NH3).