Novi Volvo FH

Kar gre noter, mora priti ven

Zdravju in okolju škodujejo predvsem štiri sestavine izpušnih plinov: dušikovi oksidi, delci, ogljikovodiki in ogljikov monoksid. Pri Volvo Trucks posvečamo osrednjo pozornost zmanjševanju emisij dušikovih oksidov in trdnih delcev. V zadnjih dvajsetih letih nam je uspelo emisije teh snovi pri novih tovornjakih zmanjšati za 75 oziroma 85 odstotkov. Nismo pa še na koncu poti.


Potrjen za Euro 6

Potrjen za Euro 6

Emisijski standardi za tovornjake določajo sprejemljive mejne vrednosti emisij z izpušnimi plini za nove tovornjake, ki se prodajajo v državah članicah EU. Sedanji standard, Euro 6, je začel veljati 1. januarja 2014 ter uvaja znatno zmanjšanje emisij dušikovih oksidov (NOX) in trdnih delcev (PM). 

SCR in AdBlue tovornjaku jamčita prihodnost

SCR in AdBlue tovornjaku jamčita prihodnost

Volvo je izbral tehnologijo SCR (selektivno katalitično redukcijo) za izpolnitev zahtev Euro 5, pa tudi Euro 6. Ta tehnika uporablja dodatek, imenovan AdBlue, ki se vbrizgava v izpušne pline pred vstopom v katalizator SCR, kjer se dušikovi oksidi pretvarjajo v nenevarni plinasti dušik in vodno paro. Infrastruktura za AdBlue se vztrajno razvija in širi.