Novi Volvo FH

Prvi na poti v prihodnost

V podjetju Volvo Trucks se zavedamo, da je Volvo del okoljskega problema. Verjamemo pa tudi, da je Volvo del njegove rešitve. Od zgodnjih devetdesetih let je skrb za okolje ena od naših treh osrednjih vrednot. Ko se odločite za nakup Volva FH, se odločite tudi za naš trajnostni odnos in ravnanje v celotnem življenjskem ciklu tovornjaka – vse od montažne linije do končnega recikliranja ostankov tovornjaka.Podatki in številke

1.000.000 km,
31 l/100 km, zaht. gorivo
Euro 5
Zaht. gorivo B0

Priročnik za razstavljanje Da
Označevanje plastike in gume Da
Materiali Železo (kovano) 192 kg, 70 % recikliranega
Proizvodnja:
- Energija (MWh)
- Voda (m3)
- Nev. odpadki (kg)

76
179
213
Toplogredni učinki v življ. ciklu (CO2ekv.) 957
Presoja celotnega življenjskega cikla Da
Certifikat ISO 14001 (proizvodnja, razvoj itd.) Da
Narejen v tovarni brez izpustov CO2

Narejen v tovarni brez izpustov CO2

Vaš novi Volvo FH je bil narejen v postopku, ki okolja skoraj nič ne obremenjuje z ogljikovim dioksidom. Kako lahko to trdimo? No, pred petimi leti je bilo podjetje Volvo Trucks prvi proizvajalec tovornjakov na svetu, ki je odprl tovarno brez izpustov CO2. Danes dela brez izpustov CO2 že nekaj naših obratov. V vseh obratih pa si tudi prizadevajo nadomestiti čim več fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije, kot so sonce, veter, voda in biomasa. Nasploh se pri Volvo Trucks trudimo, da bi bilo rojstvo vašega tovornjaka kolikor mogoče zeleno.

Najpomembnejša je vestna vožnja

Najpomembnejša je vestna vožnja

Če pogledamo emisije, je dejstvo, da približno 90 odstotkov vseh učinkov dizelskega tovornjaka na okolje nastane v času uporabe tovornjaka. To je neusmiljena resnica. Dobra novica pa je, da vam pri Volvo Trucks lahko ponudimo obilo pomoči pri zmanjševanju teh učinkov. In ker gre večinoma tudi za zmanjšanje porabe goriva, ste za trud nagrajeni še finančno. Za podrobnejše informacije, kako lahko svoj Volvo FH uporabljate varčneje, se obrnite na svojega prodajalca vozil Volvo.

90 odstotkov vašega novega Volva FH je mogoče reciklirati

Kroženje pri Volvo Trucks

90 odstotkov vašega novega Volva FH je mogoče reciklirati. To omogoča sistem oznak delov, ki ga uporabljajo pri Volvo Trucks za lažjo identifikacijo in razstavljanje. V okviru recikliranja in ponovne uporabe delov vašega novega Volva FH pri Volvo Trucks tudi obnavljamo rabljene sestavne dele, izdajamo priročnike za razgradnjo in imamo centre za razgradnjo.Izračunajte svoj okoljski odtis

Izračunajte svoj okoljski odtis

 

Spletna aplikacija Kalkulator okoljskega odtisa podjetja Volvo Trucks podaja goro podatkov o dejavnikih, prek katerih vaš novi Volvo FH učinkuje na okolje v celotni življenjski dobi. Omogoča vam tudi ugotoviti, kolikšni so učinki vašega tovornjaka – ali voznega parka – na okolje, in primerjati rezultate z drugimi tovornjaki.