Volvo Trucks Brand Stories 2014

Making The Difference – Volvo Trucks Brand Stories 2014

Om projektet
Varje år presenterar Volvo Trucks Brand Management ett tema som förtjänar att uppmärksammas lite extra under hela året. Ett tema som handlar om saker som vi tycker är viktiga, inte bara för Volvo Lastvagnar utan också för våra kunder och samhället i allmänhet. Temat för 2014 är MAKING THE DIFFERENCE som visualiseras i tolv olika bilder och historier, en för varje kalendermånad. På www.volvotrucksbrandstories.com kan du läsa mer om hur vi gör skillnad.

Om att göra skillnad
“It’s easy to make a buck. It’s a lot tougher to make a difference”. Vi tycker att författaren och journalisten Tom Brokaws citat är helt sant och vi är övertygade om att det är viktigt att göra skillnad. Temat Making the Difference visar på den övertygelsen och visar hur våra kärnvärden används i praktiken runt om i världen genom globala berättelser. Både om våra kunder och hur de gör skillnad – tillsammans med oss. Men även om hur vi levererar affärskritisk kvalitet och innovationer, vårt arbete för säkerhet och nollvision för olyckor och vår strävan att minska vår påverkan på miljön. Det är det som gör skillnad i det långa loppet. Att skapa värden som varar och att ta sitt ansvar.