Ett mått på kvalitet

Ett mått på kvalitet

En lastbil måste kunna klara viktiga transportuppgifter dygnet runt. Den måste vara tillförlitlig. Tillförlitlighet är ett bevis på kvalitet, och hög tillförlitlighet är lika med lång drifttid.

Denna kvalitetssyn genomsyrar hela vår tillverkningsprocess, från förebyggande underhåll som inte kräver verktyg till kontinuerliga materialtester, och från återförsäljartester till global reservdelshantering.

Tillförlitligheten är resultatet av den höga kvaliteten i hela utvecklingskedjan - konstruktion, teknik, material, tillverkning, försäljning och eftermarknadstjänster.

Lastbilens kvalitet och tillförlitlighet bekräftas av kundens resultat och dess höga andrahandsvärde efter några års användning.