Mot en säkrare värld

Mot en säkrare värld

Vissa anser att säkerhet endast handlar om att skydda föraren vid olyckor. Det är enligt vår mening bara en del av det hela.

Säkerheten i en lastbil från Volvo testas ständigt och in i minsta detalj - i våra laboratorier, på testbanor och ute på vägarna där lastbilarna används.

Vi har alltid gått i spetsen när det gäller säkerheten men inte enbart på grund av våra banbrytande innovationer inom området.
Det beror också på att vi har utvecklat ett bredare säkerhets-koncept

som omfattar såväl personliga, familjemässiga och företags-mässiga värden. Säkerhet handlar enligt vår mening, om människor, om oss alla, om dig och mig.
Våra grundare uttryckte det så här:
"En bil transporterar och körs av människor. Säkerhet är och måste vara den grundläggande principen vid all konstruktion."

När vi konstruerar våra lastbilar arbetar vi efter två huvudlinjer vad gäller säkerheten, nämligen att förhindra olyckor och att minska skador.


Utforska våra lastbilsserier