Det automatiska klimatsystemet

Det automatiska klimatsystemet

Tester visar att förare gör fler misstag och oftare felbedömer situationer vid höga temperaturer. Klimatet påverkar alltså förarens prestationer och därmed i högsta grad säkerheten.

Det behövs dock mer än en vanlig klimatanläggning, det vill säga en fläkt och en värmare eller kylare, för att göra klimatet i hytten så bra som möjligt. Det är därför vi har utvecklat EEC (en elektronisk klimatanläggning), den första i sitt slag, för våra lastbilar. I den ställer du bara in temperaturreglaget på önskad temperatur, sedan tar systemet hand om resten.


ECC är ett mycket avancerat system som övervakar hytt- och utomhustemperatur, förångartemperatur, motorvarvtal och flera andra parametrar. Termostaten kontrollerar hyttemperatur, luftfördelning, luftflöde och friskluftsintag.

Därmed inte sagt att du inte själv kan styra klimatet i hytten. Lika enkelt som du startade det automatiska klimatsystemet med en knapptryckning, stänger du av det igen.