Njut av tystnaden

Njut av tystnaden

 

För mycket buller skapar stress och stress är en bidragande faktor vid många trafikolyckor. Av denna anledning, inriktar sig Volvo på att minska bullernivån i alla sina lastbilar och hålla ljudnivån i hytten så låg som möjligt:

  • En tjock isolering mot motorbuller har monterats under hytten.
  • Hyttens aerodynamiska utformning och backspeglarna reducerar bullret från den omgivande luften.

 

  • Tröttande, lågfrekvent buller reduceras i nya Volvo FH/FM med hjälp av en ny ljuddämpare.
  • Den tjocka hyttisoleringen isolerar mot ljud från den omgivande trafiken.

Förutom att den dagliga arbetsmiljön blir så mycket behagligare, kan du också sova gott om natten i den ljudisolerande hytten även om du har parkerat nära en starkt trafikerad väg.