Skydd för andra vägtrafikanter

Skydd för andra vägtrafikanter

Lastbilars och bilars olika höjd har alltid varit ett säkerhetsproblem i trafiken, inte minst vid en frontalkollision.

Vi kan nu stolt erbjuda en lösning på detta problem i form av Volvo FUPS (frontunderkörningsskydd) som monteras som standard på alla Volvo FH-, FM- och FL-modeller.

FUPS hindrar personbilar från att kilas in under lastbilens front vid en frontalkollision. Det minskar risken för svåra skador och ökar överlevnads- chanserna för personbilens passagerare.

Underkörningsskyddet fungerar som en 200 mm djup ramponeringszon och minskar risken för att passagerarutrymmet i personbilen trycks in. Eftersom lastbilens stötfångare har placerats på samma höjd som stötfångaren på en ordinär personbil utnyttjas personbilens deformeringszon på bästa möjliga sätt.

FUPS är helt inbyggt i hyttstrukturen på FH-, FM- och FL-seriens modeller utan att vikten därmed ökas.