Skyddar den dyrbaraste lasten

Skyddar den dyrbaraste lasten

De vanligaste lastbilsolyckorna är de där lastbilen antingen välter eller blir påkörd framifrån. I dessa fall, liksom vid andra olyckor då hytten träffas av ett yttre föremål eller slår i marken, är det hyttens främsta uppgift att överföra energin bakåt så att ett tillräckligt stort överlevnadsutrymme upprätthålls inuti hytten för personerna i den.

För att klara detta är hyttens ram tillverkad av höghållfast stål med förstärkningar vid dörrarna och framtill. Hyttfästena har också utformats för att klara vissa påfrestningar. Det gör att hytten kan

föras bakåt, vilket minskar risken för att yttre objekt tränger in i eller deformerar den, så att föraren skadas. 

Alla våra hytter uppfyller de svenska kraven för hytthållfasthet, vilka är de strängaste i världen. Bland de test som krävs för ett godkännande ingår en simulering av en kollision med föremål på marken på det sätt som sker vid en vältolycka. Vid ett annat test simuleras effekterna av last som har lossnat och som träffar hyttens baksida.