Byggda för maximalt skydd

Byggda för maximalt skydd


Kollisioner och olyckor inträffar oavsett hur väl vi försöker förebygga dem. Det är dock vårt främsta mål att reducera och minimera eventuella skador genom att bygga lastbilar med maximalt skydd för förare och passagerare. Man får dock inte glömma

bort att övriga trafikanter också påverkas av säkerheten, och därför har vi skapat ett säkerhetsprogram som omfattar dem alla.