Alternativa bränslen

Alternativa bränslen

Det finns inte någon energikälla som ensam kan ersätta oljan. I stället ser vi hur en rad olika bränslealternativ och drivsystem utvecklas, som alla är anpassade efter olika ändamål. Volvo medverkar aktivt i utvecklingen och har valt att främst fokusera på alternativen som uppfyller de strängaste kraven på både hög bränsleeffektivitet och låg miljöpåverkan från källa till hjul – alltså hela vägen från utvinning av råmaterial till användning.
Framtidens bränslen
Volvo Lastvagnar är den första lastbilstillverkaren som utför omfattande kundbaserade fältundersökningar om biobränslet DME.  Vi är dessutom först med att presentera en dieselmotor som drivs med metangas, med viss hjälp av diesel vid start.