Hybrider

Hybrider

Volvo Lastvagnar har över tjugo års erfarenhet av hybridteknik. Den första hybridlösningen för tunga fordon presenterades redan 1985. Sedan dess har Volvo gått i spetsen för utvecklingen och i dagsläget finns det flera Volvo FE-hybrider som körs som sopbilar i både Sverige och Storbritannien.

Renare och tystare
Drivlinan i en hybridbil från Volvo Lastvagnar består av en bränslesnål 7-litersmotor och en kraftfull elmotor som även fungerar som generator. I elläge är lastbilen helt utsläppsfri och oerhört tystgående. Den senaste modellen sparar upp till 20 procent bränsle jämfört med en diesellastbil som används för distribution.

Den aktuella dieselmotorn i hybriden kan även drivas med förnybart biobränsle. Det gör att transporterna blir helt koldioxidneutrala, vilket banar väg för hållbara transporter.