Material och återvinning

Material och återvinning

Cirka 85–90 procent av en Volvolastbil återvinns och omkring en tredjedel av det material som används i en ny lastbil (33 procent av vikten) kommer från återvunnet material. Det kan vi göra eftersom till exempel alla plastkomponenter som väger minst 50 gram har försetts med etikett så att materialet lätt ska kunna identifieras.
För att vi ska kunna återvinna och återanvända Volvolastbilarna renoverar vi dessutom använda delar och ger ut handböcker för demontering. I vissa länder har vi även demonteringsanläggningar.