Våra lastbilar och tjänster

Våra lastbilar och tjänster

Vi vill erbjuda lastbilar och tjänster som har mindre påverkan på miljön och strävar därför alltid efter att förbättra våra produkter och introducera ny teknik på marknaden.

Det åtagandet blir ganska tydligt om du tittar på våra mål: Vi vill förbättra bränsleeffektiviteten med en procent om året, leda utvecklingen av hybridteknik för tunga transporter, arbeta aktivt för en övergång till alternativa bränslen och utveckla lösningar som förbättrar transporteffektiviteten och minskar koldioxidutsläppen.