Längre och tyngre transporter för gaslastbilar med Volvo FM MetanDiesel

När blir en dieselmotor senaste nytt inom metangastekniken? Sedan sommaren 2011, då de första serietillverkade FM MetanDiesel-lastbilarna togs i drift på tre marknader. De nya Volvolastbilarna blev unika redan från start, eftersom de använder gas som bränsle inom fjärrtransporter och därmed öppnar för bättre bränsleekonomi och lägre koldioxidutsläpp ute på vägarna.

FÖR ATT UTNYTTJA GASEN FULLT UT ANVÄNDER VI DEN I EN DIESELMOTOR
Vår fantastiska Euro 5-dieselteknik ligger långt före vanliga gasmotorer när det gäller effektivitet och köregenskaper. Jämfört med diesel kan tillverkad biogas dessutom minska koldioxidutsläppen med upp till 70 procent. Så hur får man det bästa av två världar?
Vi börjar med en liten mängd diesel som antänder metangasen, vilket gör att vi kan utnyttja dieselmotorns fördelar fullt ut och spara upp till 25 procent bränsle jämfört med lastbilar med vanliga ottogasmotorer. Därefter sprutas så mycket metangas som möjligt in i cylindrarna, samtidigt som den mjuka gången som man kan vänta sig av en dieselmotor bibehålls.

RESAN FÖR GASLASTBILAR HAR BARA BÖRJAT
Fram tills nu har längre körningar inte varit att tänka på för gaslastbilar. Vår effektiva metan-/dieselteknik har dock gjort att räckvidden nu är 500 km och beräknas utökas successivt till uppemot 800 km. Dessutom kan du alltid köra på ren diesel om du för tillfället inte har tillgång till gas.


diagram Beräknad räckvidd för olika gaslastbilar. 

“MetanDiesel är mellan 30 och 40 procent effektivare än en konventionell ottogasmotor eftersom den kombinerar gasens fördelar med dieselmotorns effektivitet. Dessutom beter den sig som en dieselmotor och kan köras på diesel när du inte har tillgång till gas.’’
Lars Mårtensson, Miljöchef på Volvo Lastvagnar
Volvo FM

Varje droppe räknas

METAN: ETT TILLGÄNGLIGT OCH FÖRNYBART ALTERNATIV
I många länder finns gasen redan och infrastrukturen för att fylla på den blir bättre och bättre. När metangas tillverkas av biologiskt avfall minskar den koldioxidutsläppen med upp till 70 procent jämfört med diesel. Användning av fossilbaserad metan minskar koldioxidutsläppen med upp till 10 procent.