Tommy Nordberghs Åkeri

"Vi närmar oss drömgränsen!"

Med 110 fjärrbilar kan man verkligen säga att ”varje droppe räknas” på Tommy Nordberghs Åkeri.  Bränslet är en tung kostnadspost, både miljömässigt och ekonomiskt. Därför har man järnkoll på förbrukningen och arbetar målmedvetet för att den skall bli så låg som möjligt.  Nu är företagets Volvolastbilar nere på i snitt 4 liter per mil.

”Vi började följa upp bränsleförbrukningen 2011 och snittade då 4,9 liter milen. På den tiden hade vi inte så många Volvo, men det har blivit fler och fler. Nu är våra Volvo nere på 4,014 liter per mil! ” säger Stefan Nordbergh, operativ chef på Tommy Nordbergh Åkeri.

MINSKAD FÖRBRUKNING - ETT KUNDKRAV
”För några år sedan började våra kunder ställa krav på vårt miljöarbete. Vi såg att även små minskningar av bränsleförbrukningen skulle ha en stor, positiv påverkan på både utsläpp och inte minst vår ekonomi. Till de kunder som vill, skickar vi utsläppsrapporter varje kvartal,” säger Stefan.

RÄTT LASTBIL OCH STÄNDIG UPPFÖLJNING
Givetvis är det viktigt att beställa rätt lastbil för den typ av körning man har. ”Det gäller att speca lastbilarna rätt från början. För vår del innebär det bland annat I-Shift och en högre utväxling i bakaxeln. Vi är väldigt nöjda med lastbilarna och har precis beställt 20 nya Volvo, varav fyra är MetanDiesel-drivna,” säger Stefan.

Drygt två tredjedelar av flottan består nu av Volvo och man använder Dynafleet för att följa upp bränsleförbrukningen för varje lastbil. Resultatet är att man har järnkoll. ”Varje vecka läggs förbrukningen per lastbil ut på vårt intranät. Det har blivit ett naturligt samtalsämne bland chaufförerna,” fortsätter Stefan.

Varje droppe räknas Stefan Nordbergh, operativ chef på Tommy Nordbergh Åkeri.

VIKTIGT MED UTBILDNING
Åkeriet har över 300 chaufförer som alla skall få utbildning i eco-driving. ”Att utbilda chaufförerna i bränslesnål körning är väldigt viktigt. Vi valde att bilda en egen utbildningsenhet där två personer jobbar på heltid. Bränsle och miljö pratar vi också mycket om på våra personalmöten. Det har blivit något som sitter i ryggraden hos hela företaget. Vi behöver inte köra några tävlingar eller liknande, fokus finns där ändå,” avslutar Stefan.

FAKTA TOMMY NORDBERGHS ÅKERI
Företaget har 110 fjärrbilar, varav 70% Volvo, som kör kyl- frys- och livsmedelstransporter. Under 2011 blev man ISO-certifierade (ISO 14001) vad gäller ledningssystem för miljö. De var också en av de första i Sverige att köra tung fjärrtrafik på fordonsgas och kommer inom kort ha åtta MetanDiesel-drivna lastbilar som använder flytande gas i dieselprocessen.