En egen bränslerådgivare för bara 175 kronor i månaden
– Fuel Advice

Många åkerier noterar att de sparar bränsle genom förarutbildningar, men tycker att det är svårt att bibehålla besparingarna. För att besparingarna ska bli varaktiga krävs kontinuerlig feedback och coachning. Hittills har det inneburit en stor investering – men inte längre. Fuel Advice är en ny, prenumerationsbaserad tjänst som kombinerar den senaste tekniken med en bränslerådgivare. Nu har alla åkerier råd med regelbunden bränslerådgivning för så många fordon de vill – och kan spara bränsle även på lång sikt.

Spara upp till 5 %

”Kombinationen av Dynafleet och en egen bränslerådgivare från Volvo är perfekt.”
Den hjälper oss att identifiera vad vi ska fokusera på för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är bra att ha en person i gruppen som har huvudansvar för arbetet. Då blir föraruppföljningen effektiv och vi uppnår bästa möjliga resultat. Vi sparar mycket – både ekonomiskt och miljömässigt – med hjälp av Fuel Advice.”

Gitle Sande är verksamhetschef på Magnus Nistad Transport i Norge – en av våra första användare av Fuel Advice.

SÅ FUNGERAR DET
När förarna har fått reda på hur de kan spara bränsle ligger nyckeln till de långsiktiga besparingarna i systematisk uppföljning. Det är här Fuel Advice-prenumerationen kommer in i bilden – med personliga analysrapporter för varje fordon. En person utses till bränsleansvarig för verksamheten. Han eller hon går igenom rapporterna från Fuel Advice och lämnar feedback till förarna. Om arbetet kör fast kan samma expert på Volvo som skrev rapporten kontaktas för ytterligare support.

Tjänsten Fuel Advice

DETTA INGÅR
Tjänsten består av tre delar: bränslerådgivning, en verktygslåda för bränslehantering och Fuel Management Support. Dynafleet Bränsle och Miljö behövs naturligtvis också för att sammanställa data till arbetet.

Varje droppe räknas 


BRÄNSLERÅDGIVNING – FÖR VARAKTIGA BESPARINGAR

Tjänsten bygger på löpande analyser av förarnas enskilda körbeteende. Genom att följa upp deras körteknik, till exempel hur de anpassar hastigheten eller använder sig av motor, växlar och tomgångskörning, kan förbättringspunkter identifieras så att arbetet kan gå framåt. Varje månad får förarna personliga råd i form av elektroniska rapporter om hur de kan förbättra sin körteknik. Förarens kunskaper underhålls därigenom systematiskt, vilket i sin tur säkrar framtida bränslebesparingar i verksamheten. Om någon punkt måste åtgärdas direkt kan bränslerådgivaren skicka ett meddelande till bränsleansvarig direkt.

Fuel Advice-analys

Du får vagnparks- och gruppöversikter samt detaljerad information om enskilda förares prestationer. Förutom att bränslerådgivaren lyfter fram områden som kan förbättras kan han eller hon också svara på frågor om bränslebesparingar.


VERKTYG OCH STÖD FÖR BRÄNSLEANSVARIG
I verktygslådan för bränslehantering kan den som är bränsleansvarig få hjälp och råd. Där står det hur man kan motivera och jobba med förarna – och hur man sätter upp och når olika mål. Där finns även mallar och verktyg för visualisering av resultatet för dem som är intresserade. Och när forskarna upptäcker nya sätt att spara bränsle kan du läsa om detta i verktygslådan.

Om den som är bränsleansvarig behöver ytterligare hjälp kan vår helpdesk, Fuel Management Support, svara på frågor och förtydliga det som behövs. I det läget kan det vara mycket värdefullt att prata med samma Volvoexpert som analyserade verksamhetens bränsledata från början och utfärdade de aktuella råden.