I‑See sparar bränsle

I‑See ger dig tillgång till en bank av bränslebesparingar

Sedan den ursprungliga lanseringen har vi vidareutvecklat I‑See ytterligare, och därmed tagit ännu ett steg i kampen om bränslebesparingarna. Tekniken använder fortfarande information om vägtopologin för att optimera bränsleeffektiviteten, men nu sparar den viktiga data i ett eget moln och hämtar sedan information därifrån. I databasen finns snart all statistik som en lastbil kan behöva – eftersom informationen kommer att delas med och utvecklas av alla fordon med I‑See.

Spara upp till 5 procent

SMÅ OCH STORA BACKAR
I‑See använder information om vägens lutning till att anpassa hastighet och växlingar för maximal bränsleeffektivitet. Systemet utnyttjar rörelseenergin och sparar upp till fem procent bränsle när det är aktiverat. Mest går det att spara när vägen bara lutar lite, men I‑See sparar bränsle oavsett hur stor lutningen är. I en vanlig backe sker besparingen i sex steg:

Först byggs hastigheten upp för att lastbilen ska komma så långt som möjligt på högsta växeln. När lastbilen närmar sig krönet av backen undviker systemet att växla ned. Rörelseenergin används för att komma över krönet. När lastbilen är förbi krönet får hastigheten sjunka något i väntan på nedförsbacken. Sedan börjar lastbilen rulla ned för backen på neutral växel. Därefter används motorbromsen för att begränsa hastigheten. När backen planar ut rullar lastbilen på neutral växel igen för att bygga upp hastigheten inför nästa backe.

DATABANKEN
För att hålla fordonet uppdaterat om de kommande backarna används GPRS/3G-teknik för att ladda ned den information som behövs för nästa backe. Om lastbilen kommer till en backe som ännu inte finns i databasen sparas informationen i arbetsminnet. Sedan laddas den upp automatiskt till I‑See-databasen så att den blir tillgänglig för de andra I‑See-användarna. Detta innebär att alla kan spara maximalt med bränsle, även om de inte har kört i det aktuella området tidigare.

Varje droppe räknas

SPARAR DE 3 500 MEST PRIORITERADE BACKARNA
Även om du inte har satt i ett aktivt SIM-kort kan du spara bränsle på samma sätt med I-See i de backar som sparats i arbetsminnet. I minnet sparas de 3 500 viktigaste backarna, prioriterade utifrån bränslebesparing och körfrekvens. De som ofta kör samma väg kan uppnå maximala bränslebesparingar direkt, så fort första rundan med I‑See har körts.

TALANDE TEKNIK
I‑See arbetar tillsammans med I‑Shift-växellådan och motorn för att optimera bränsleeffektiviteten. Överföringen av informationen om backarna sker genom lastbilens kommunikationsplattform, Telematic Gateway, som sammankopplar lastbilen med I‑See-databasen. Anders Eriksson, I‑See-utvecklare på Volvo Lastvagnar, förklarar: ”Systemet känner till hur de kommande backarna ser ut och meddelar motorn och I‑Shift-växellådan hur rörelseenergin utnyttjas på bästa sätt. Man kan säga att I-See imiterar körbeteendet hos en duktig förare. Men inte ens de bästa förarna klarar att köra så bra efter många timmar ute på vägen.”

BÖRJA SPARA DIREKT
I-See finns för både Euro 5- och Euro 6-drivlinor, och alla fordon som har beställts med I‑See får tillgång till I‑See-databasen. Snart kan alltså Volvos kunder spara mängder av bränsle. Eller som Anders Eriksson säger: ”Större vägar ska finnas i systemet inom några dagar eller veckor efter att de lagts in. På så sätt kan alla lastbilar med I-See spara bränsle direkt.”