LV18, LV19 och LV29

LV18, LV19 och LV29

I mitten av 1930-talet expanderade Volvos lastbilsverksamhet mycket snabbt. Produktionen hade då uppnått nära 5 000 lastbilar om året. Kunderna efterfrågade Volvolastbilar för alla typer av transporter, även för mycket krävande verksamhet.

Utvecklingen av motorer med hög effekt
En sak fattades fortfarande i Volvos produktsortiment: en riktigt kraftig motor. Nu fanns det dock långt framskridna planer på en tung stadsbuss och en kraftfull ny lastbil, som till och med skulle ha tillräcklig motoreffekt för snöröjning. Båda dessa skulle lanseras under 1937.

Lastbilsserien LV29 fick smeknamnet Långnos. Det var ett imponerande fordon, som utan större förändringar framgångsrikt skulle fortsätta att tillverkas ända in på 1950-talet. Jämfört med tidigare tunga lastbilar från andra tillverkare i Sverige, tillverkades LV29-serien och de samtida LV18/19-serierna i ett stort antal.

LV-lastbilarna - förbättrade och moderniserade
LV18/19 och LV29 byggde på ett mycket starkt, tungt chassi, som hade vissa likheter med föregångarna LV66 och LV68, även om


utrustningen naturligtvis hade förbättrats och moderniserats. Samtidigt med den kraftfulla LV29 lanserades faktiskt två versioner som tekniskt sett var ganska lika sina föregångare, nämligen LV18 som med sin bakaxel med enkel reduktion, ersatte LV68-serien och LV19 som hade en bakaxel med dubbel reduktion och ersatte LV66.
Dessa två versioner såg dock inte likadana ut som den kraftfullare LV29-serien, eftersom de hade samma korta motorhuvar som LV9.

Anpassade för mycket tunga laster
Chassierna på LV18/LV19/VL29 var extremt kraftiga, med starka axlar och hjul och en ram som var anpassad för den tidens allra tyngsta laster. Även om de fanns att tillgå med höga totalvikter i ett treaxlat utförande, minns man dem i dag främst som tvåaxlade lastbilar för snöröjning.

Trots att Långnosen LV29 med bensinmotor/Hesselmanmotor hade en väldigt lång motorhuv, var den inte den kraftfullaste av alla LV29-lastbilar. 1946 lanserades dieselversionen LV29 C/V. Den var i princip identisk med bensinmotorversionen, men den hade en ännu längre motorhuv för att få plats med den extremt kraftiga dieselmotorn.