TVA och TVB

TVA och TVB


Slutet av 1930-talet var en mörk period i Europas historia. För var dag blev det allt tydligare att ett stort krig närmade sig. På grund av hotet från den växande tyska krigsmakten började de flesta länder höja beredskapen för att skydda sig mot en möjlig invasion.

Som stöd för det svenska försvaret
Som ett internationellt företag kunde Volvoledningen naturligtvis tolka de tecken som fanns. Man började fundera på att konstruera och tillverka militära terränggående fordon som skulle skydda Sverige i händelse av krig.

År 1937 anställde Volvo en mycket kunnig designer som skulle utforma ett tungt terränggående fordon. Den nya fordonsdesignen slutfördes på två år, trots att den nya lastbilen skilde sig radikalt från alla tidigare Volvolastbilar.

Sex hjul - för bogsering i terräng
När TVA presenterades för potentiella kunder i olika delar av Europa, visade den sig vara en mycket robust 6x4-lastbil som främst var avsedd för bogsering av artilleri och luftvärnskanoner. Utöver de sex "vanliga" hjulen hade den även två mindre hjul mellan den första och andra axeln.
Det minskade trycket mot marken under förhållanden då fordonet tenderade att köra fast i den mjuka marken. Ur mekanisk synpunkt var det nya TVA-fordonet mycket kraftfullt. Här fanns för

första gången en lastbil med tvåaxlars drift och extremt starka däck av tjockt gummi och mönsterdjup för terrängkörning. Den drevs av en enormt kraftig och stor bensinmotor, mycket lik den som användes i Långnos-lastbilen LV29. Den här lastbilen var dock utrustad med en oljesump som skulle se till att smörjningen fungerade även när terrängfordonet klättrade brant uppför eller nedför.

Unikt väggrepp
Det största avsteget från den traditionella konstruktionen var dock användningen av en mittram i form av ett rör, till vilket fristående axlar var fästa. Den här utformningen gav fordonet ett unikt väggrepp. Trots att framaxeln inte var drivande hade TVA extremt goda egenskaper för terrängkörning. Det berodde kanske på att en ganska liten del av fordonets vikt nu vilade på framaxeln.

Eftersom de flesta länder i Europa hade en egen inhemsk tillverkning av lastbilar, såldes aldrig några TVA-lastbilar utanför Sverige. Den svenska armén valde dock ut en något förbättrad variant, TVB, för tillverkning 1940. Den tjänade den svenska försvarsmakten i cirka två årtionden. Vissa av TVA-fordonen används än i dag som bas för kranar av civila företag som har köpt terrängfordonen som överskottsmateriel från den svenska armén.