Spetsnos

Spetsnos


Det skulle dröja ända in på 1950-talet innan Volvo blev en viktig leverantör av tunga lastbilar. Ända från början och fram till andra världskriget var dock Volvo en viktig tillverkare av medeltunga lastbilar, och de användes ibland för tunga arbeten, eftersom de var så robusta.

Det internationella inflytandet
I dag är Sverige bas för två stora lastbilstillverkare av globalt format. Så var absolut inte fallet under det sena 1930-talet. Då var det USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland som var de stora "lastbilstillverkarländerna".

Under 1930-talets senare hälft påverkades Volvolastbilarnas utformning därför i hög grad av andra länders designtrender. De inspirerades även av Volvos personbilar, som till stor del konstruerades av ingenjörer som hade utbildats och arbetat inom amerikanska bilföretag.

En viktig säljframgång
Typiska för det sena 1930-talet är den generation Volvolastbilar som kallas Spetsnos och som framför allt omfattar lätta till medeltunga fordon. De ersatte 1934/1935 års LV76-78 och blev en stor säljframgång, särskilt med tanke på att det totala antalet fordon som tillverkades under andra

världskriget var ganska begränsat och att väldigt få civila kunder fick tillstånd att köpa en ny lastbil och nya däck. Dessa lastbilar lanserades för första gången 1938, när LV101 presenterades. Det var en lätt lastbil som överbryggde gapet mellan de lätta skåpbilarna som härstammade från Volvos taxichassier och de tyngre lastbilarna som LV79- och LV8-serierna.

Lite senare lanserades de något större LV102 och LV103. De här fordonen var riktiga "lastbilar", men de användes ändå vanligtvis för distributionsändamål.

Enkel, men välutformad
Mekaniken bakom de här lastbilarna var enkel och robust, med en sidoventilsmotor på 75-86 hk. Vanligtvis gick de på bensin, men under andra världskriget fanns även gengasvarianter med en effekt på cirka 50 hk. Växellådan var en tre- till fyrväxlad mekanisk, osynkroniserad växellåda, och chassikomponenterna var i allmänhet enkla men väl utformade. Spetsnoslastbilarna var mycket omtyckta av kunderna. Med några få ändringar skulle designen komma att överföras till nya generationer Volvolastbilar.