LV15 och LV24

LV15 och LV24


Trots det faktum att Volvo var en ovanligt progressiv lastbilstillverkare, var Volvo sen med att införa diesellastbilar. Det var ingen slump, utan berodde på att Gustaf Larson, en av Volvos grundare, var studiekamrat med uppfinnaren av Hesselmanmotorn, Jonas Hesselman.

Tyvärr innebar det att Volvo var en av de sista lastbilstillverkarna att erbjuda kunderna dieselmotorer, trots att den äkta dieselmotorn vid den här tidpunkten vida överträffade Hesselmanmotorn.

Volvos första dieselmotor …
Enligt den ursprungliga planen skulle den första dieselmotorn lanseras 1940, men andra världskriget försköt Volvos lansering. Volvos första dieselmotor döptes till VDA ("Volvos dieselmotor typ A") och var en förkammarmotor, precis som de flesta dieselmotorer på den tiden. Från början skulle VDA enligt planerna vara av den effektivare direktinsprutningstypen.

När man före lanseringen testade VDA med direktinsprutning, fann man dock att det var väldigt svårt att starta motorn i kallt väder. För att garantera hög tillförlitlighet och lång livslängd lanserade man därför en variant av förkammarmotorn 1946. Den lanserades på hösten och blev snabbt Sveriges populäraste lastbil.

… och Volvos första diesellastbilar
Lastbilsserien LV15 var ganska lik Rundnoslastbilarna, som ursprungligen lanserades som bensindrivna 1939/40. Den större och tyngre dieselmotorn krävde dock att motorhuven förlängdes. Det innebär att diesellastbilarna är lätta att skilja från Rundnosarna med bensin- och Hesselmanmotorer.

Trots en motoreffekt på bara 95 hk (100 hk från 1949) kunde LV15-serien (och den nästan likadana efterföljaren, L24-serien) användas för tunga transportuppdrag, till exempel anläggningstransporter och fjärrtransporter, ibland till och med i en treaxlad modell med släp.

Direktinsprutning införs 
Ett viktigt steg i utvecklingen av motorn togs 1950, när VDA-motorn med förkammare ersattes (ursprungligen som ett alternativ till en extra kostnad) av den direktinsprutande VDC-motorn, vilket sänkte bränsleförbrukningen avsevärt. Den här motorn är i mångt och mycket anfadern till de effektiva dieseldrivna lastbilar, bussar och marinmotorer som Volvo producerar i dag. VDC-motorn användes faktiskt för alla dessa ändamål och även för andra Volvofordon, som till exempel vägskrapor!

Lastbilsserierna LV15/L24 följdes 1953 av L38/Viking.