Lastbilen i armén

Lastbilen i armén


1940-talets första hälft dominerades naturligtvis av andra världskriget. Volvos tillverkning av fordon för den privata sektorn föll kraftigt, men försäljningen av avancerade terränggående fordon till den svenska armén uppvägde mer än väl förlusten av de civila kunderna.

Erfarenheten av att utveckla terränggående militärfordon skulle visa sig vara en långsiktig

fördel när det gällde att utforma och tillverka andra typer av robusta terrängfordon inom till exempel anläggningsområdet. Under slutet av 1940-talet ökade tillverkningen av gammaldags förkrigsfordon dramatiskt.

Spänn fast hjälmen, och läs mer om Volvolastbilarna på 1940-talet.