L4751 och F85

L4751 och F85


Efter framgångarna med de lätta och medeltunga frambyggda lastbilarna L42/L43 ville Volvo fortsätta att designa F-lastbilar inom det tyngre segmentet. Det ledde till allvarliga diskussioner mellan företagets ledning och designavdelning.

I början diskuterades en traditionell europeisk design, (L382/L3851 F-versionen av Viking hade nu hängt med ett bra tag), men till följd av erfarenheterna från USA växte mer ambitiösa planer fram. Vid den tidpunkten var Volvo den enda europeiska tillverkaren i USA.

Hytten över motorn
I motsats till dagens USA-trend sökte man sig i slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet bort från de konventionella N-lastbilarna. I Nordamerika föredrog man i stället F-lastbilarna, med hytten över motorn. Trenden var en följd av lagstiftningen, som begränsade totallängden på lastbilsekipagen.

USA:s F-lastbilar var emellertid mycket avancerade. Låg chassivikt var en egenskap, tipphytten som underlättade förarens och mekanikerns arbete var en annan. Företaget beslutade att den nya generationen tunga Volvolastbilar skulle omfatta F-lastbilar inom alla viktsegment.

Den moderna tilthytten introduceras
Den första Volvolastbilen med en modern tipphytt var även den första europeiska lastbilen av denna typ att tillverkas i ett större antal. Hytten konstruerades av Volvos designavdelning i Göteborg under ledning av Sigvard Forssell, i nära samarbete med Nyströms Karosserifabrik i Umeå.

Denna skulle snart bli Volvos Lastvagnars huvudsakliga hyttfabrik. För att understryka att den nya hytten gick att tippa och därför gjorde det lätt att komma åt motorn, hittade man på ett namn för de nya lastbilar som var utrustade med tipphytt: TIPTOP (vilket alltid skrivs med versaler).

Bara förstklassiga komponenter
Den första lastbil som utrustades med den nya tipphytten lanserades 1962. Den byggde på de väl beprövade mekaniska komponenterna från L475 Raske. Namnet på den nya lastbilen blev Volvo L4751 Raske TIPTOP. I syfte att optimera den nya Raske TIPTOP:s prestanda och ekonomi/effektivitet beslöt man att utrusta den med samma förstklassiga komponenter som hade använts för L475 Raske. Den nya Raske TIPTOP var därför den första lastbilen någonsin att utrustas med en turbomotor som standard. Det gick helt enkelt inte att köpa några sugmotorer. Servostyrning var en annan standardfunktion som sällan fanns på den tidens distributionslastbilar.

Återlanseringar och nya versioner
L4751 blev mycket populär och lanserades på nytt 1965 som en del av System 8-serien. Detsamma skedde med F85, som fick en något större motor men annars behölls utan några större förändringar. En något nedskalad version lanserades 1968 som F84, medan den slutgiltiga versionen av Raske TIPTOP/F85 lanserades 1976 som F85S. Då hade den fått en ännu kraftigare motor med viss ökad kapacitet.
Den här lastbilsserien följdes av F6S och är föregångare till dagens utomordentligt effektiva FL-serie.